! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

IR diaľkové ovládanie, ktorým nastavíte zapustený detektor prítomnosti 350-20056

Katalógové číslo
350-20057
Technické listy
Technické návody

Opis

Toto diaľkové ovládanie je vhodné na nastavenie detektora prítomnosti so zapustenou montážou (350-20056) prostredníctvom infračervenej technológie. Pomocou diaľkového ovládania môžete upraviť nasledujúce nastavenia: faktor denného svetla (hodnota luxov); doba počas ktorej zostane osvetlenie zapnuté atď.

Špecifikácia

Toto diaľkové ovládanie od spoločnosti Niko sa používa na nastavenie detektora prítomnosti so zapustenou montážou (350-20056) prostredníctvom infračervených signálov. Pomocou tohto prístroja je možné upraviť továrenské nastavenia. Okrem iného je možné zmeniť nastavenie faktora denného svetla (hodnota luxov) a doby, počas ktorej zostane osvetlenie zapnuté.

Súvisiace produkty

Obľúbené ( 0 )