Home Vyrobky Detektory 360° detektor s DALI ovládaním založenom na množstve denného svetla pre 3 zóny a dodatočnými funkciami, 24m, master alebo samostatný, pre zapustenú montáž

360° detektor s DALI ovládaním založenom na množstve denného svetla pre 3 zóny a dodatočnými funkciami, 24m, master alebo samostatný, pre zapustenú montáž

Podrobnosti o výrobku

Tento výrobok pozostáva z niekoľkých častí. Nižšie nájdete prehľad jednotlivých častí.
 • 360° detektor s DALI ovládaním založenom na množstve denného svetla pre 3 zóny a dodatočnými funkciami, 24 m, master alebo samostatné zariadenie, pre povrchovú montáž (white)

  Pridať do „Moje obľúbené“ Odobrať z "Moje obľúbené"
  350-41751

  Opis

  Tento detektor prítomnosti (DALI svetelný regulátor, master) je určený na montáž na stropy 2,4 - 3m. Môžete ho použiť ako samostatné zariadenie alebo master s max. 10 slave zariadeniami (350-41752 alebo aj 350-41762, 350-41763). Detektor typu všetko v jednom inštalovaný rýchlym a flexibilným spôsobom, vďaka adresovateľnej DALI zbernici. Manuálne ovládanie každej zóny prostredníctvom tlačidla. Vhodný na použitie v kanceláriách, školách, vládnych budovách… ako aj vo veľkých a malých priestoroch. Detektor má 2 alebo 3 zóny, ktoré sú regulované podľa množstva denného svetla a 1 alebo 2 sekundárne zóny s funkciou zap/vyp alebo stmievania. Detektor je vybavený bezpotenciálovým reléovým kontaktom na ovládanie osvetlenia alebo HVAC (vzduchotechniky), alebo na odpojenie zdroja napájania DALI svietidiel.

  Máte na výber zo štyroch režimov:

  - režim č. 1: ovládanie podľa množstva denného svetla v 2 alebo 3 zónach (DALI), 1 alebo 2 sekundárne zóny (DALI) a zabudovaný reléový kontakt používaný na spínanie HVAC (vzduchotechniky).

  - režim č. 2: ovládanie podľa množstva denného svetla v 2 alebo 3 zónach (DALI) a štvrtá zóna na spínanie (zap/vyp) osvetlenia prostredníctvom zabudovaného reléového kontaktu.

  - režim č. 3: ovládanie podľa množstva denného svetla v 2 alebo 3 zónach (DALI), 1 alebo 2 sekundárne zóny (DALI) a zabudovaný reléový kontakt používaný na vypínanie 230V zdroja napájania pre predradník (minimálna spotreba v pohotovostnom režime).

  - režim č. 4: ovládanie podľa množstva denného svetla v max. 3 zónach (určené pre chodby) s denným/nočným režimom a reléovým výstupom pre vzduchotechniku.

  Detektor sa programuje/nastavuje použitím (voliteľného) diaľkového ovládania 350-41934. S (voliteľným) diaľkovým ovládaním 350-41935 pre používateľov, môžete ovládať jednotlivé svietidlá v zónach alebo všetky svietidlá v zónach súčasne.

  Farba povrchovej úpravy: white

  Špecifikácia

  360° detektor s DALI ovládaním založenom na množstve denného svetla pre 3 zóny a dodatočnými funkciami, 24 m, master alebo samostatné zariadenie, pre povrchovú montáž (white). Detektor prítomnosti (DALI svetelný regulátor, master) môžete použiť samostatne alebo ako zariadenie master s max. 10 zariadeniami slave. 360° oblasť snímania môžete rozdeliť na tri 120° zóny. Tieto môžete samostatne nastaviť alebo odpojiť. DALI svietidlá (aj chybné) vymeníte bez potreby zariadenie znovu naprogramovať.

  Detektor typu všetko v jednom inštalovaný rýchlym a flexibilným spôsobom, vďaka adresovateľnej DALI zbernici (v súlade s EN/IEC 62386-101/102). Detektor má 230V vstupy pre manuálne ovládanie zapnutia a vypnutia a stmievanie pomocou tlačidiel. Vhodný na použitie v kanceláriách, školách, vládnych budovách… ako aj vo veľkých a malých priestoroch. Detektor má 2 alebo 3 zóny, ktoré sú regulované podľa množstva denného svetla a 1 alebo 2 sekundárne zóny s funkciou zap/vyp alebo stmievaním. Detektor je vybavený bezpotenciálovým reléovým kontaktom na ovládanie osvetlenia alebo HVAC (vzduchotechniky), alebo na prerušenie prísunu napätia do DALI svietidiel. Po prekročení nastavenej úrovne denného svetla si môžete vybrať, či sa svietidlá nastavia na minimálnu úroveň, alebo či sa úplne vypnú. Detektor môže vykonať 100-hodinové zabehnutie pre žiarivky a aktivovať neprerušované osemhodinové osvetlenie pre ovládanie ventilácie. Detektor bude vždy zobrazovať zostávajúci čas aktivovanej funkcie.

  Máte na výber zo štyroch režimov:

  • režim č. 1: ovládanie podľa množstva denného svetla v 2 alebo 3 zónach (DALI), 1 alebo 2 sekundárne zóny (DALI) a zabudovaný reléový kontakt používaný na spínanie HVAC (vzduchotechniky).
  • režim č. 2: ovládanie podľa množstva denného svetla v 2 alebo 3 zónach (DALI) a štvrtá zóna na spínanie (zap/vyp) osvetlenia, ktoré nepoužíva DALI, pomocou zabudovaného reléového kontaktu.
  • režim č. 3: ovládanie podľa množstva denného svetla v 2 alebo 3 zónach (DALI), 1 alebo 2 sekundárne zóny (DALI) a zabudovaný reléový kontakt používaný na vypínanie 230V napájania predradníka (minimálna spotreba v pohotovostnom režime).
  • režim č. 4: ovládanie podľa množstva denného svetla v max. 3 zónach (určené pre chodby) s denným/nočným režimom a reléovým výstupom pre vzduchotechniku.

  Detektor sa programuje použitím (voliteľného) diaľkového ovládania. K dispozícii je aj používateľské diaľkové ovládanie.

  • Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
  • Intenzita svetla: 100 lux – 2000 lux
  • Detekčný uhol: 360 °
  • Oblasť snímania (PIR): kruhová, až do priemeru 24 m z výšky 3 m
  • Prevádzková teplota: -5 – 50 °C
  • Montáž: povrchová montáž
  • Montážna výška: 2 – 3,4 m
  • Reléový kontakt 1: NO (max. µ10 A), bezpotenciálový
  • Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek (cosφ=1): 2300 W
  • Maximálna záťaž nízkonapäťových halogénových žiaroviek: 500 W
  • Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi): 350 W
  • Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V: 350 W
  • Maximálna záťaž LED transformátora: 500 VA
  • Maximálna záťaž elektronického transformátora: 500 VA
  • Maximálna kapacitná záťaž: 140 µF
  • Maximálna kapacitná záťaž: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
  • Rozmery (V x Š x H): 117 x 117 x 64.1 mm
  • Stupeň ochrany: IP54
  • Certifikácia: CE

Príslušenstvo

list 0
Obľúbené