Home Vyrobky Detektory 360° detektor s DALI ovládaním založenom na množstve denného svetla pre 3 zóny a dodatočnými funkciami, 32 m, master alebo samostatné zariadenie, na povrchovú montáž na vysoké stropy

360° detektor s DALI ovládaním založenom na množstve denného svetla pre 3 zóny a dodatočnými funkciami, 32 m, master alebo samostatné zariadenie, na povrchovú montáž na vysoké stropy

Podrobnosti o výrobku

Tento výrobok pozostáva z niekoľkých častí. Nižšie nájdete prehľad jednotlivých častí.
 • 360° detektor s DALI ovládaním založenom na množstve denného svetla pre 3 zóny a dodatočnými funkciami, 32 m, master alebo samostatné zariadenie, na povrchovú montáž na vysoké stropy (white)

  Pridať do „Moje obľúbené“ Odobrať z "Moje obľúbené"
  350-41761

  Opis

  Tento detektor prítomnosti (DALI svetelný regulátor, master) je určený na montáž na stropy (montážna výška od 4 do 8 m). Môže byť použitý ako samostatné zariadenie alebo master spolu s max. 10 zariadeniami typu slave (350-41763 alebo aj 350-41762). Detektor typu všetko v jednom inštalovaný rýchlym a flexibilným spôsobom, vďaka adresovateľnej DALI zbernici. Manuálne ovládanie každej zóny prostredníctvom tlačidla. Určený na použitie v skladovacích priestoroch, športových halách .. Detektor má 2 alebo 3 zóny, ktoré sú regulované podľa množstva denného svetla a 1 alebo 2 sekundárne zóny s funkciou zap/vyp alebo stmievania. Detektor je vybavený bezpotenciálovým reléovým kontaktom na ovládanie osvetlenia alebo HVAC (vzduchotechniky), alebo na prerušenie prísunu napätia do DALI svietidiel.

  Máte na výber zo štyroch režimov:

  - režim č. 1: ovládanie podľa množstva denného svetla v 2 alebo 3 zónach (DALI), 1 alebo 2 sekundárne zóny (DALI) a zabudovaný reléový kontakt používaný na spínanie HVAC (vzduchotechniky).

  - režim č. 2: ovládanie podľa množstva denného svetla v 2 alebo 3 zónach (DALI) a štvrtá zóna na spínanie (zap/vyp) osvetlenia prostredníctvom zabudovaného reléového kontaktu.

  - režim č. 3: ovládanie podľa množstva denného svetla v 2 alebo 3 zónach (DALI), 1 alebo 2 sekundárne zóny (DALI) a zabudovaný reléový kontakt používaný na vypínanie 230V zdroja napájania pre predradník (minimálna spotreba v pohotovostnom režime).

  - režim č. 4: ovládanie podľa množstva denného svetla v max. 3 zónach (určené pre chodby) s denným/nočným režimom a reléovým výstupom pre vzduchotechniku.

  Detektor sa programuje/nastavuje použitím (voliteľného) diaľkového ovládania 350-41934. S (voliteľným) diaľkovým ovládaním 350-41935 pre používateľov, môžete ovládať jednotlivé svietidlá v zónach alebo všetky svietidlá v zónach súčasne.

  Farba povrchovej úpravy: white

  Špecifikácia

  360° detektor s DALI ovládaním založenom na množstve denného svetla pre 3 zóny a dodatočnými funkciami, 32 m, master alebo samostatné zariadenie, na povrchovú montáž na vysoké stropy (white). Detektor prítomnosti (DALI svetelný regulátor, slave) môže výrazne zväčšiť snímanú oblasť detektora master. 360° oblasť snímania môžete rozdeliť na tri 120° zóny. Tieto môžete samostatne nastaviť alebo odpojiť. Prístroj má rovnaké nastavenie ako master. Citlivosť slave detektora je však možné nastaviť samostatne. K jednému master detektoru je možné pripojiť najviac desať slave prístrojov.

  • Vstupné napätie: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
  • Intenzita svetla: 100 lux – 2000 lux
  • Detekčný uhol: 360 °
  • Oblasť snímania (PIR): kruhová, 16 - 32 m
  • Prevádzková teplota: -5 – 50 °C
  • Montáž: povrchová montáž
  • Montážna výška: 4 – 8 m
  • Reléový kontakt 1: NO (max. µ10 A), bezpotenciálový
  • Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek (cosφ=1): 2300 W
  • Maximálna záťaž nízkonapäťových halogénových žiaroviek: 500 W
  • Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi): 350 W
  • Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V: 350 W
  • Maximálna záťaž LED transformátora: 500 VA
  • Maximálna záťaž elektronického transformátora: 500 VA
  • Maximálna kapacitná záťaž: 140 µF
  • Maximálna kapacitná záťaž: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
  • Rozmery (V x Š x H): 117 x 117 x 64.1 mm
  • Stupeň ochrany: IP54
  • Certifikácia: CE

Príslušenstvo

list 0
Obľúbené