Už žiadne komplikované tabuľky. Privítajte intuitívny softvér.

Chcete zákazníkom pomôcť čo najrýchlejšie. A my vám s tým chceme pomôcť. Pomocou nášho jednoducho používateľného softvéru to spravíte správne už na prvýkrát. A v tom je obrovský rozdiel.

Domáca automatizácia nemusí byť komplikovaná. Kladieme veľký dôraz na intuitívny softvér. Napr. je jeho používanie jednoduchšie vďaka jednoducho rozlíšiteľným symbolom. Vďaka týmto symbolom hneď zistíte akú majú funkciu. Tento softvér nastavíte ľavou zadnou. To preto, lebo pri navrhovaní softvéru, sme sa riadili vašimi osvedčenými pracovnými postupmi. Vďaka grafickému znázorneniu a jednoduchému ovládaniu si môže každý užívať Niko Home Control. Aj náš softvér myslí spolu s vami. Softvér automaticky skontroluje inštaláciu pred načítaním nového programu. Takto hneď zistíte, či je potrebná aktualizácia. Spoločnosť Niko vás nikdy nenechá len tak napospas.

Softvér pre Niko Home Control si môžete bezplatne stiahnuť. Náš komplexný návod vás krok za krokom prevedie všetkými funkciami. Nie ste si istý, ako máte nakonfigurovať tlačidlo „všetko vypnúť“? Odpoveď okamžite nájdete v prehľadnom návode. Tento dokument obsahuje základné funkcie, ktoré sa nachádzajú v každom projekte a takisto obsahuje aj podrobné plány pre špecifické funkcie. Keďže nebudete vždy mať prístup k internetu, môžete si návod bez problémov stiahnuť.

Pozrieť si návod k softvéru

Vy to celé naprogramujete a váš zákazník to potom môže upraviť. Váš zákazník musí v danom dome najprv určitý čas bývať, aby zistil, čo potrebuje, aby jeho elektroinštalácia dokázala spraviť. Ale vy ako elektroinštalatér nemáte toľko času na toto čakať.

Ako elektroinštalatér však splníte sny svojich zákazníkov. Chcú všetko vypnúť stlačením jedného tlačidla? O to sa môžete postarať. Chceli by mať poplachové tlačidlo, ktoré im umožní zapnúť všetky svetlá? Bez problémov spravíte aj to. Ale čo ak zákazník chce upraviť časy spínania svetla na chodbe napr. tak, aby pred vypnutím svetla muselo najprv uplynúť trojminútové oneskorenie? Flexibilita je základ. To ešte neznamená, že sa musíte k zákazníkovi vrátiť pri každej jednej úprave. Zákazník si môže s rovnakou jednoduchosťou upraviť elektroinštaláciu s akou ju vy nainštalujete. Môže ju upravovať kedykoľvek a tak často, ako sa mu bude chcieť. Takto budete mať viac času venovať sa zákazníkom.

Základné nastavenia si prejdete spolu so zákazníkom. Vďaka aplikácii ich môže zákazník kedykoľvek zmeniť. Napr. keď bude chcieť vytvoriť novú atmosféru. Alebo keď si váš zákazník kúpi nový smartfón a bude ho chcieť pripojiť k danej inštalácii. Aplikácia a softvér sú také intuitívne, že ich dokážu používať všetci zákazníci. Bez problémov môžu s inštaláciou vyskúšať rôzne veci. A ak sa čokoľvek pokazí, tak vždy je tu funkcia resetovania. Pomocou tejto funkcie môže zákazník vrátiť všetky parametre na pôvodné nastavenia.