! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Voice control - Google Assistant - Ktoré jazyky Google Assistant podporuje?

Google Assistant je k dispozícii v rôznych jazykoch vrátane angličtiny, francúzštiny, nemčiny a holandčiny. Odporúčame vám prispôsobiť názvy zariadení, miestností a činností v rámci inštalácie Niko Home Control jazyku, ktorým chcete svoju inštaláciu ovládať.