! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Voice control - Google Assistant - Dochádza k výmene údajov s tretími stranami, aby bolo umožnené hlasové ovládanie?

Aby bolo možné hlasové ovládanie, používame integrácie s vývojármi hlasového ovládania. V prípade Niko Home Control je to Amazon Alexa a Google Assistant. Okrem funkčných údajov, ako sú názvy scén a činností v inštalácii Niko Home Control, medzi vymieňané údaje patrí e-mailová adresa použitá na registráciu vašej inštalácie Niko Home Control a zariadenia zahrnuté vo vašej inštalácii Niko Home Control.

Tieto údaje sa zdieľajú s cieľomuľahčiť pripojenie a zaručiť jeho efektívnu prevádzku. Amazon Alexa a Google Home môžu tieto údaje používať na iné účely a zdieľaťich s tretími stranami v súlade s vlastnými zásadami ochrany osobných údajov a podmienkami používania, o ktorých budete ako používateľ informovaný a ktoré v prípade potreby odsúhlasíte. Údaje prijaté spoločnosťou Niko sa spracúvajú v súlade s vlastnými zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Niko.