! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Voice control - Amazon Alexa - Čo je najlepšie zohľadniť pri programovaní inštalácie?

S cieľom zabezpečiť optimálnu funkčnosť je najlepšie zmeniť názvy izieb, činností a zariadení v inštalácii systému Niko Home Control na názvy v použitom jazyku