! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Automatické svorky - Nakoľko treba z vodičov odstrániť izoláciu na zapojenie do svorky?

V prípade vodičov pre zásuvky treba odstrániť izoláciu v dĺžke 14 mm a v prípade vypínačov je to 8 mm. Aby sa predišlo chybám, tieto dĺžky sú vyznačené aj na zadnej časti mechanizmu. Pokiaľ ide o tento faktor, svorky sú rovnaké.