! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control Partners - Pri aktivácii partnera sa mi zobrazuje zoznam zón alebo zariadení od partnera, no nenachádzam žiadne základné akcie alebo režimy Niko Home Control.

Ak v programovacom softvéri Niko Home Control neboli vytvorené žiadne základné akcie či režimy na ovládanie funkcie partnerov, tento zoznam bude prirodzene prázdny (to však v žiadnom prípade nepredstavuje problém). Funkcie partnerského systému sú neustále viditeľné v aplikácii Niko Home a na dotykovej obrazovke, aj ak ste v programovacom softvéri Niko Home Control ešte nič nenakonfigurovali.

Ak si prajete využívať funkcie partnerov aj v rámci ostatných základných akcií či režimov, môžete tak urobiť pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Ovládať partnerské zariadenie napríklad môžete aj pomocou štandardného režimu „všetko vypnúť“.

V programovacom softvéri Niko Home Control môžete vytvoriť všeobecné zariadenie, ktoré predstavuje partnerský systém. Nezabudnite tomuto všeobecnému zariadeniu priradiť akciu. Webový portál totiž využíva základné akcie a režimy softvéru Niko Home Control (a teda nie samotného všeobecného zariadenia).

Všeobecné zariadenie, ktoré ste vytvorili v programovacom softvéri Niko Home Control však ešte nie je pripojené k samotnému systému. Môžete tak urobiť na webovom portáli v čase aktivácie prepojenia na partnerský systém. Následne sa vám zobrazí zoznam dostupných zón, zariadení a/alebo funkcií partnerského systému.

Teraz môžete vytvoriť prepojenie aj na príslušnú základnú akciu či režim Niko Home Control pre zónu, zariadenie a/alebo funkciu partnerského systému. Ak si neprajete vytvoriť prepojenie s akciou Niko Home Control, pole pre príslušnú zónu či zariadenie môžete nechať prázdne.

Návod k programovaciemu systému Niko Home Control nájdete tu.