! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control Partners - Môžem si vybrať medzi lokálnym pripojením API a pripojením cez cloudové API?

Modul connected controller pre inštaláciu Niko Home Control II alebo bezdrôtový smart hub sa prepája s partnerským systémom.
V závislosti od funkcií partnerského systému toto prepojenie prebehne lokálne vo vašej domácnosti (lokálne pripojenie API) alebo cez internet (cloudové API).