! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control Partners - Môžem používať termostaty od spoločnosti Niko a termostaty od partnera súčasne?

Kotol sa ovláda pomocou termostatu od partnera. Nie je možné kombinovať termostaty od spoločnosti Niko a termostaty od partnera.

Niko Home Control je pripojený k vykurovaciemu systému od partnera cez API. Niko Home Control tak komunikuje s termostatom od partnera.

Následne získate pomocou aplikácie Niko Home prístup k dostupným funkciám termostatu, ako je kontrola a nastavenie teploty v miestnosti, výber prevádzkového či programovacieho režimu a podobne. Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od ponuky partnera.

Ďalšie informácie nájdete v sekciách Bulex, Mitsubishi Electric, NIBE, Saunier Duval a Vaillant používateľskej príručky Niko Home Control II.