! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control Partners - Môžem ovládať viaceré vykurovacie zóny pomocou systému Niko Home Control a partnerského systému?

To bude závisieť od schopností partnerského systému. Viac informácií nájdete na webovej stránke príslušného partnera.

Ovládanie ventilov je podporované v inštaláciách Niko Home Control so zbernicovou kabelážou.