! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control Partners - Čo potrebujem na pripojenie svojej inštalácie Niko Home Control k systému riadenia energií od partnera?

Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž alebo tradičnú kabeláž.

Pre pripojenie vašej inštalácie Niko Home Control k systému riadenia energií od partnera nemusíte urobiť nič. Ak je systém pripojený k domácej sieti, nájdu sa automaticky.

Následne získate pomocou aplikácie Niko Home prístup k dostupným funkciám od partnera, ako je monitorovanie spotreby energie. Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od ponuky partnera.

Viac informácií o zariadeniach, ktoré je možné pripojiť k inštalácii Niko Home Control (a postup, ako na to), nájdete v sekciách Smappee návodu na použitie Niko Home Control II.