! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control Partners - Čo potrebujem na pripojenie svojej inštalácie Niko Home Control k hudobnému systému od partnera?

Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž alebo tradičnú kabeláž.

Niko Home Control môžete pripojiť k hudobnému systému od partnera pomocou API. Zariadenie musí byť pripojené k domácej sieti.

Systém môžete nakonfigurovať a pripojiť k požadovaným akciám v programovacom softvéri Niko Home Control.

Následne získate pomocou aplikácie Niko Home prístup k dostupným funkciám od partnera, ako je nastavenie hlasitosti či zastavenie hudby. Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od ponuky partnera.

Viac informácií o zariadeniach, ktoré je možné pripojiť k inštalácii Niko Home Control (a postup, ako na to), nájdete v sekciách Bose a Sonos návodu na použitie Niko Home Control II.