! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

 • Niko spolupracuje s kvalitnými partnermi, ktorí kladú dôraz na základné hodnoty spoločnosti Niko, ako je vysoká kvalita, dizajn a spoľahlivosť.

 • Modul connected controller pre inštaláciu Niko Home Control II alebo bezdrôtový smart hub sa prepája s partnerským systémom. V závislosti od funkcií partnerského systému toto prepojenie prebehne lokálne vo vašej domácnosti (lokálne pripojenie API) alebo cez internet (cloudové API).

 • Budete potrebovať ďalšie moduly Niko Home Control. ​Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž.

 • Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž alebo tradičnú kabeláž. Pre pripojenie vašej inštalácie Niko Home Control k systému riadenia energií od partnera nemusíte urobiť nič. Ak je systém pripojený k domácej sieti, nájdu sa automaticky.

 • Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž alebo tradičnú kabeláž. Niko Home Control môžete pripojiť k hudobnému systému od partnera pomocou API. Zariadenie musí byť pripojené k domácej sieti.

 • Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž alebo tradičnú kabeláž. Niko Home Control môžete pripojiť k ventilačnému systému od partnera pomocou API. Zariadenie musí byť pripojené k domácej sieti.

 • Vaša inštalácia využíva zbernicovú kabeláž alebo tradičnú kabeláž. Niko Home Control môžete pripojiť k vykurovaciemu systému od partnera pomocou API. Termostat musí byť pripojený k domácej sieti. Niko Home Control bude následne komunikovať s vaším vykurovacím systémom prostredníctvom tohto API.

 • Uistite sa, že partnerský systém je pripojený k vašej domácej sieti a v prípade potreby aj k internetu (v závislosti od partnera). Váš systém Niko Home Control musí mať tiež funkčné pripojenie na internet.

 • To bude závisieť od schopností partnerského systému. Viac informácií nájdete na webovej stránke príslušného partnera. Ovládanie ventilov je podporované v inštaláciách Niko Home Control so zbernicovou kabelážou.

 • To bude závisieť od schopností partnerského systému. Viac informácií nájdete na webovej stránke príslušného partnera. Ovládanie ventilov je podporované v inštaláciách Niko Home Control so zbernicovou kabelážou.

 • Kotol sa najlepšie ovláda pomocou termostatu od partnera. Niko Home Control následne začne komunikovať s termostatom od partnera. To znamená, že nie je potrebné vymieňať termostat od partnera za termostat od spoločnosti Niko.

 • Kotol sa ovláda pomocou termostatu od partnera. Nie je možné kombinovať termostaty od spoločnosti Niko a termostaty od partnera.

 • Ak v programovacom softvéri Niko Home Control neboli vytvorené žiadne základné akcie či režimy na ovládanie funkcie partnerov, tento zoznam bude prirodzene prázdny (to však v žiadnom prípade nepredstavuje problém). Funkcie partnerského systému sú neustále viditeľné v aplikácii Niko Home a na dotykovej obrazovke, aj ak ste v programovacom softvéri Niko Home Control ešte nič nenakonfigurovali.

 • Niko Home Control a partnerský systém fungujú nezávisle od seba. Pripojenie API medzi Niko Home Control a partnerským systémom vám umožňuje ovládať funkcie partnerského systému. Ak dôjde k strate pripojenia, svoje vlastné funkcie Niko Home Control môžete ovládať naďalej. Funkcie partnerského systému však následne možno ovládať len pomocou aplikácie partnera.