! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control II - Výstup pripojený na zariadenie Digital black 230 V sa mi nedarí pridať k simulácii prítomnosti.

Výstupy pripojené na zariadenie Digital black nemôžu byť použité v simulácii prítomnosti. Spoločnosť Niko pracuje na aktualizácii, aby sa táto funkcia sprístupnila čo najskôr.