! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control II - Prečo nechce zariadenie Digital black zacvaknúť na montážnu konzolu?

  • Bezpečnostná skrutka na spodnej strane displeja možno blokuje zacvakávací mechanizmus.
    Prosím, skontrolujte, či bezpečnostná skrutka je riadne utiahnutá v ODOMKNUTEJ polohe (pozrite si krok d v návode; skrutka však musí byť otočená úplne doprava (úplne zasunutá), aby bolo možné namontovať displej pred jeho zaistením otočením skrutky doľava (max. 4 otočenia)).

  • Zariadenie Digital black nebolo správne nasadené na dve vyčnievajúce podpery na hornej časti montážnej konzoly (pozrite si krok c v návode). Prosím, pokúste sa znovu nasadiť zariadenie Digital black na vyčnievajúce podpery.
    Zariadenie Digital black by malo ľahko zacvaknúť na montážnu konzolu.
    Nenasúvajte ho silou! Mohli by ste poškodiť pripojovacie kolíky na zadnej strane zariadenia Digital black.