! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control II - Je potrebné aktualizovať existujúcu inštaláciu na Niko Home Control II?

Nie, toto sa nevyžaduje. Vaši zákazníci môžu naďalej používať svoju existujúcu inštaláciu Niko Home Control 1.x. Budeme naďalej podporovať tieto inštalácie a ich príslušenstvo. Nové funkcie, ktoré sa spustili teraz, budú k dispozícii iba v Niko Home Control II.