! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko Home Control API - K hobby API sa nemôžem pripojiť z modulu connected controller alebo bezdrôtového smart hubu.

Dokumentáciu k hobby API nájdete na webovom portáli.
V sekcii Pripojené služby v prehľade aktívnych služieb kliknite na ikonu hobby API.
Tu nájdete technické informácie, ktoré potrebujete na vytvorenie pripojenia API.

Nižšie uvádzame niekoľko návrhov, ako zistiť koreň problému:

 • Má váš modul connected controller alebo bezdrôtový smart hub správnu verziu softvéru?
  Hobby API je k dispozícii od softvérovej verzie 2.5.1 a iba prostredníctvom modulu connected controller pre Niko Home Control II a bezdrôtového smart hubu.
  Verziu softvéru nájdete v programovacom softvéri Niko Home Control v ponuke Ovládací panel. Najnovšiu verziu programovacieho softvéru si môžete stiahnuť na našej
  webovej stránke.
 • Skontrolujte, či je vaša aplikácia v rovnakej podsieti ako modul connected controller alebo bezdrôtový smart hub.
  Je to potrebné preto, že hobby API je k dispozícii lokálne prostredníctvom modulu connected controller pre Niko Home Control II a bezdrôtového smart hubu.
 • Sú zadané autentifikačné údaje (token API a prihlasovacie meno) správne?
  Na
  webovom portáli v sekcii Pripojené služby kliknite na ikonu hobby API a skontrolujte token a používateľské meno.
 • Mohla platnosť vášho tokenu hobby API vypršať?
  Váš token hobby API je platný jeden rok. Dátum skončenia platnosti vášho tokenu nájdete na
  webovom portáli.