! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

 • You can only connect your mobile device to an NHC1.x installation via the IPv4 internet protocol...

 • Home automation often has a negative undertone and is frequently associated with being expensive and complex. This is partly due to advertisements for home automation talking about how you can fill your bath from the comfort of your own car.

 • Connected controller je základným prvkom inštalácie. K nemu sa pridáva jedna alebo viac funkcií. Obľúbené funkcie sú:

 • When new programming is being loaded into the installation, the software will automatically verify whether the modules and controls in the installation are using the latest software version. If an upgrade is necessary, a message will appear.

 • Dvojvodičový zbernicový kábel poskytuje napájanie rôznym ovládacím prvkom mimo rozvádzača. Schéma zapojenia má voľnú topológiu, čo znamená, že nie ste viazaní pevnou schémou kabeláže. Všetky ovládače sa jednoducho a rýchlo pripoja vďaka nepolarizovanej zbernicovej kabeláži. Jednoducho pripojte dva vodiče do svoriek bez rizika chybného pripojenia.

 • Yes, with the exception of the modules the connected controller is replacing.

 • Niko Home Control exceeds all possibilities offered by traditional electrical installations. You will actively save energy while increasing the safety and comfort in your home.

 • "Niko Vás nikdy nesklame“ je jedným z hlavných kréd spoločnosti Niko a len ťažko sa voči tomu namieta. Neoddeliteľnou súčasťou nášho záväzku voči zákazníkom a koncovým používateľom je garancia bezpečnosti a ochrany osobných údajov. V spoločnosti Niko sa neustále usilujeme o efektívne vykonávanie všetkých právnych predpisov v týchto oblastiach, aby sme chránili to, čo je pre vás a vašich blízkych dôležité.

 • The needs of the resident were central in the design of Niko Home Control. The installer has everything he needs to satisfy the demands of the builder or renovator. Niko Home Control is quick and easy to install and can be perfectly adapted to the size of the installation.

 • Yes, that is possible.

 • Yes, If you opt for a Niko Home Control extension to your existing electrical installation, the two installations can be connected and can communicate using the Nikobus interface (550-00505).

 • Yes, Niko Home Control is suitable for every renovation project that includes the electrical re-wiring.</p>

 • Include a meter with pulse output. Connect the pulse output to the pulse counter. Gas meter (mechanical) already installed? A pulse generator (add-on piece) can be attached to the meter housing.(first check whether you have a suitable meter for this).

 • Eko-displej uvádza spotrebu elektrickej energie, vody a plynu. Ak pri odchode z domu stlačíte tlačidlo eko, celý dom sa prepne do úsporného nastavenia. Znamená to napríklad, že sa vypne osvetlenie a mnoho zásuviek. Takýmto spôsobom dokážete mať vždy pod kontrolou celý dom...

 • The installer Adds a pulse output to the water meter. Depending on the type of pipe used, different types of water meters are available from the wholesale supplier:

 • User-friendliness and intuition are important factors to us and are often missing in existing home automation systems.

 • Spojte obe čísla do jedného bez medzier a interpunkčných znamienok...

 • No, that is not possible.