! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Friends of Hue - Môžem použiť iné výrobky z radu Philips Hue v elektroinštaláciách Niko Home Control?

Výrobky od spoločnosti Philips nie je možné fyzicky prepojiť s elektroinštaláciou Niko Home Control (toto platí ako pre zbernicovú, tak aj tradičnú kabeláž).
Je však možné vytvoriť prepojenie cez „If This Then That“ (IFTTT) alebo cez Niko Hobby API. IFTTT môžete použiť na vytvorenie jednoduchých programov, v ktorých sa aktivujú alebo deaktivujú funkcie systému Hue, potom ako bola spustená akcia v elektroinštalácii Niko (napr. „všetko vyp“).
Ďalšie možnosti sú dostupné cez Hobby API, čo si vyžaduje dodatočný hardvér a znalosť programovania.