Home Pomoc a podpora FAQ Stmievanie Aký je rozdiel medzi rozličnými úrovňami stmievania?

často kladené otázky

Stmievanie

Aký je rozdiel medzi rozličnými úrovňami stmievania?

Rozličné úrovne stmievania rozlišujú medzi fázovým riadením a reverzným riadením. Takýmto spôsobom prebieha stmievanie rôznych žiaroviek. Jedna LED žiarovka sa napríklad najlepšie stmieva v pozícii LED 1; reverzné riadenie, druhá v LED 2; fázové riadenie. Najlepší spôsob ovládania nie je uvedený na žiarovke. Naším cieľom je poskytnúť najlepšiu úroveň stmievania prostredníctvom nášho vyhľadávača stmievačov.

Okrem toho je rozsah minimálnych nastavení vždy iný. Napríklad pri krivke, ktorá sa musí dodržať pri stmievaní a využívaní funkcie turbo, ktorá môže, ale nemusí byť súčasťou zariadenia. Tiež pri zapnutí žiaroviek s vysokým rozbehovým prúdom, kde je stmievač aktivovaný funkciou pamäte a požaduje sa minimálna úroveň stmievania. Rozdiel v úrovniach stmievania závisí od typu univerzálneho stmievača so štandardným odrušením PLC.

2-vodičové univerzálne tlačidlo stmievania a otočný stmievač

Nasledujúce úrovne stmievania platia pre 2-vodičové univerzálne tlačidlo stmievania so štandardným odrušením PLC 3-300W (310-0290X) a pre univerzálny otočný stmievač so štandardným odrušením PLC 3-300 W (310-0390X).

Profil

Popis

DEFAULT 1

Najbežnejší profil, v ktorom bude väčšina žiaroviek fungovať normálne - fázové riadenie

HALO LED2

Špecifický profil pre LED a halogénové žiarovky dodávané s feromagnetickým transformátorom - fázové riadenie

Transformer
LED 3

Špecifický profil pre LED a halogénové žiarovky dodávané s feromagnetickým transformátorom - fázové riadenie

LED 4

Špecifický profil pre stmievanú LED žiarovku (tiež LED vlákno) - fázové riadenie (väčšinou minimálne nastavenie)

Transformer
LED 5

Špecifický profil pre LED a halogénové žiarovky dodávané s elektrickým transformátorom - reverzné riadenie

LED 6

Špecifický profil pre stmievané LED žiarovky s krivkou stmievania odlišnou od DEFAULT 1 - fázové riadenie

LED 7

Špecifický profil pre stmievané LED žiarovky - reverzné riadenie - turbo

LED 8

Špecifický profil stmievateľných LED žiaroviek - fázové riadenie - turbo

pre:

  • 3-vodičový univerzálny otočný stmievač plus, 5-325 W (310-0190X)
  • Univerzálny modulárny stmievač plus, 5-350 W (330-00700)
  • Univerzálny modulárny stmievač plus, 5-350 W (330-00700)
  • Univerzálny stmievač Niko Home Control (550-00340)


Úrovne stmievania sú nasledovné

Profil

Popis

Žiarovka – reverzné riadenie

Halogénová žiarovka s elektrickým transformátorom – reverzné riadenie

 
 
 
 
 
 
 

Halogénová žiarovka s feromagnetickým transformátorom – fázové riadenie

led 1

Stmievaná LED žiarovka – reverzné riadenie

led 2

Stmievaná LED žiarovka – fázové riadenie

cfli 1

Stmievaná LED žiarovka - reverzné riadenie - turbo

cfli 2

Stmievaná úsporná žiarovka - fázové riadenie - turbo

led 3

Stmievaná LED žiarovka - reverzné riadenie - turbo

led 4

Stmievaná LED žiarovka - fázové riadenie - turbo