často kladené otázky

Niko Home Control II

Je potrebné aktualizovať existujúcu inštaláciu na Niko Home Control II?

Nie, toto sa nevyžaduje. Vaši zákazníci môžu naďalej používať svoju existujúcu inštaláciu Niko Home Control 1.x. Budeme naďalej podporovať tieto inštalácie a ich príslušenstvo. Nové funkcie, ktoré sa spustili teraz, budú k dispozícii iba v Niko Home Control II.