4-ročná záruka na všetky hardvéry spoločnosti Niko

Niko znamená najvyššiu kvalitu – každý krok pri výrobe hardvérových produktov spoločnosti Niko sa kontroluje do úplného detailu. Spotrebiteľ má v súlade so zákonom právo na získanie záruky pri kúpe spotrebného tovaru. Spoločnosť Niko dodržiava túto zákonnú záruku a ponúka ešte niečo navyše: Napriek tomu, že zákonná záruka trvá iba 2 roky, spoločnosť Niko Vám dá až 4-ročnú záruku.

Záručná doba všetkých hardvérov predstavuje štyri roky od dátumu na faktúre.

Záručné podmienky

Záruka sa vzťahuje na chyby hardvérov spoločnosti Niko a v rámci nej máte nárok na bezplatnú opravu, výmenu alebo dobropis.
Kliknite sem a stiahnite si záručné podmienky spoločnosti Niko.

Záruka neplatí v týchto prípadoch:

  • ak chyba vznikla z dôvodu nesprávnej inštalácie
  • ak chyba vznikla z dôvodu nesprávneho používania alebo ovládania hardvéru spoločnosti Niko
  • ak je chyba spôsobená externými faktormi ako napr. poškodením v dôsledku vlhkosti alebo prepätia alebo použitím iného ako predinštalovaného softvéru v hardvéri spoločnosti Niko