Home O Niko Kaj nas skrbi Poločenská zodpovednost

Eko-dizajn

Spoločnosť Niko vyvíja veľké úsilie, aby boli dôsledky jej priemyselnej činnosti na životné prostredie čo najmenšie. Aby to splnila, ide aj do extrémov. Niko sa neobmedzuje iba na recykláciu svojho výrobného odpadu, ale znižuje dopad na životné prostredie od začiatku procesu návrhu produktu. Toto sa nazýva „eko-dizajn“.

RoHS certifikát je súčasťou CE certifikátu výrobku.
Na tomto linku si môžete stiahnuť naše REACH certifikáty.

REACH

Výroba šetrná k životnému prostrediu

Počas výroby sa vykonávajú všetky možne kroky na obmedzenie produkcie odpadu na absolútne minimum. Čiže, všetok plastový odpad je zomletý a na 100% opätovne použitý, bez straty kvality. Ďalší skvelý príklad: Olej v odmasťovacích vaniach je kompletne rozložený baktériami, čo znamená, že nezostáva žiadny odpadový olej!

Racionálna spotreba energie

Spotreba energie vo výrobných halách a kanceláriách je starostlivo monitorovaná. Výmenník tepla, chladené stropy, izolované sklo, automatické rolety a úsporné svietidlá zaisťujú energeticky úsporné osvetlenie a vykurovanie. Okrem toho, 4 000m² solárnych panelov vyrába 10% energie, ktorú Niko spotrebuje. Miestny systém čistenia vody stimuluje racionálnu spotrebu vody a obmedzuje jej znečistenie. Dažďová voda je sústredená na streche kancelárií a používa sa v sanitárnom systéme.

Milieucharter Oost-Vlaanderen [Environmentálna charta Východného Flámska]

V roku 2018 bola spoločnosť Niko v rámci projektu Environmentálna charta Východného Flámska ocenená za svoje úsilie už po sedemnásty krát v rade. Charta podnecuje spoločnosti k organizovaniu environmentálnych aktivít v 10 témach akými sú voda, predchádzanie vzniku odpadu, energia alebo odpad z obalového materiálu. Zúčastnené spoločnosti sa zaväzujú dosiahnuť merateľné výsledky za 1 rok aspoň v 4 tematických oblastiach.

ISO 9001

Nielen naše produkty spĺňajú požiadavky na kvalitu, ale aj naša vnútorná organizácia je mimoriadne kvalitná. Výrobný závod v Sint-Niklaas je certifikovaný podľa ISO 9001.