! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Ovládajte svoju hudbu prostredníctvom automatizácie domácnosti

Pozdvihnite svoj audio systém na novú úroveň.

Jediným stlačením tlačidla nielenže rozsvietite osvetlenie na správnu úroveň a zvýšite alebo znížite úroveň vetrania, ale po príchode domov aktivujete aj hudbu zo zoznamu svojich najobľúbenejších skladieb. Tlačidlo celkového vypnutia môžete použiť napr. na vypnutie zvukového systému a zhasnutie osvetlenia, keď odchádzate preč.

Je niekto pri dverách? Keď zazvoní zvonček, hlasitosť sa okamžite stíši, aby ste ho počuli. Nevítaní návštevníci? Váš audio systém extrémne zvýši hlasitosť, aby ich odplašil.

 sonos velux bose logo

Pripojte hudbu k Niko Home Control

Na ovládanie zvukového systému partnerskej značky s Niko Home Control budete potrebovať inteligentné zariadenie od tohto konkrétneho partnera. Viac informácií nájdete v technických podrobnostiach.

Pripojenie k takýmto zariadeniam môžete aktivovať na mynikohomecontrol.niko.eu. Po aktivácii začne váš systém Niko Home Control komunikovať s vaším partnerským systémom a budete môcť vytvárať aj rozšírené akcie.

Spoločnosť Niko robí všetko preto, aby zabezpečila čo najplynulejší chod procesov. Kvôli technickým rozdielom medzi značkami môžu byť funkcie a možnosti rozdielne.

   Sonos  Bose
Spustenie a zastavenie hudby
Ovládanie hlasitosti
Tlačidlo „vypnúť všetko“
Použitie hudby ako budíka (hodiny)

 

Ktoré partnerské zariadenia sú kompatibilné?

  • Všetky zariadenia SONOS
  • Reproduktory Bose: SoundTouch 10, 20 alebo 30
     

Ovládanie zvuku pomocou Sonos a Bose

Pripojte zvukové inštalácie Sonos alebo Bose k Niko Home Control. Takto budete s inštaláciou Niko Home Control ovládať svoje zvukové systémy. Do Niko Home Control pridajte aj inteligentné riešenia zo Sonos alebo Bose.

Budete potrebovať nasledovné

  • Niko Home Control s programovacím softvérom od verzie 2.1
  • akékoľvek zariadenie Sonos alebo kompatibilné zariadenie Bose (SoundTouch 10, 20 or 30)
  • sieťové pripojenie pre Niko Home Control aj vašu zvukovú inštaláciu (káblové alebo bezdrôtové)