! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

API prehľad

Slúži na pripojenie akéhokoľvek zariadenia, aplikácie alebo webovej aplikácie a ukáže vám celý potenciál vašej inštalácie Niko Home Control pomocou našich rôznych riešení API.

API pre integrátorov

Ste systémový integrátor? Chceli by ste, aby Niko Home Control fungoval s vašou aplikáciou? Dá sa to pomocou pripojenia API pre systémových integrátorov.

Hobby API

Vytvorte si to sami pomocou nášho rozhrania API

If this, then that

Pripojte Niko Home Control k iným systémom