Pracovisko a spoločenské centrum

Úloha, ktorej architekti čelili, nebola taká jednoduchá: cieľom banky bolo stať sa jedným z najlepších pracovísk v Dánsku. Súčasne bolo potrebné, aby sa stala spoločenským centrom pre miestnu komunitu. Riešenie: navrhnúť budovu ako „mini mesto“ s námestím, kaviarňami a obchodmi. To všetko pod jednou veľkolepou strechou s 83 oknami špecifického tvaru.

Ekologické technológie

Prirodzená ventilácia a najnovšie technológie v energeticky efektívnom vykurovaní a chladení zaistia radikálne zlepšenie pracovných podmienok. Termoaktívne betónové prvky pomáhajú znížiť spotrebu energie o ďalších 30 až 50 percent. Bolo potrebné, aby aj všetko osvetlenie spĺňalo najvyššie štandardy: maximálne zníženie spotreby energie v kombinácii s maximálnym možným pohodlím ovládania pre používateľa. To je dôvod, prečo sa architekti rozhodli pre ovládanie osvetlenia podľa denného svetla a detektory prítomnosti vyvinuté a vyrábané spoločnosťou Niko.