Domáca automatizácia je budúcnosť

Roger Van Bael: „Náš elektroinštalatér nás presvedčil, aby sme našu starú elektroinštaláciu vymenili za domácu automatizáciu. Odporučil nám dva systémy. Rozhodli sme sa pre Niko Home Control kvôli jeho cene a priamočiarosti systému.“ Elektroinštaláter Jan Geerts z iHouse hovorí: „V skutočnosti je domáca automatizácia už norma, čo sa inštalovania a nahrádzania elektroinštalácie týka. Už nič iné ani neinštalujeme. Umožní vám ovládať osvetlenie, kúrenie, sťahovacie rolety... Množstvo funkcií, ktoré vám tento typ systému umožňuje ovládať, sa v budúcnosti bude len zvyšovať. “