Home Partneri Vetranie

Optimalizujte si doma ventiláciu

Značky, ktoré integrujeme:


      


Ventilačný systém zaisťuje zdravú klímu v domácnosti, nehovoriac o menšej spotrebe energie v porovnaní s neustálym otváraním okien. Inteligentné ovládanie ventilácie tiež znamená udržanie vašej spotreby energie na minime. Ventilácia sa aktivuje iba v prípade potreby, aby sa zabránilo zbytočnej spotrebe energie.

Spojenie s takýmito zariadeniami sa dá aktivovať na mynikohomecontrol.niko.eu. Po aktivácii začne váš systém Niko Home Control komunikovať s vaším partnerským systémom a budete môcť vytvárať aj pokročilé akcie.

Spoločnosť Niko robí všetko preto, aby zabezpečila čo najhladší chod procesov. Z dôvodu rozdielov medzi značkami môžu existovať rozdiely vo funkciách a možnostiach.

Integrator API 

Niko Home Control
Software