Home Partneri Ovládanie okien záclon a roliet

Otvárajte a zatvárajte okná a žalúzie automaticky

Značky, ktoré integrujeme:


Velux Reynaert


Aby ste mohli ovládať okná, závesy a žalúzie partnerských značiek Niko Home Control, budete potrebovať smart zariadenie od tohto partnera. Viac informácií nájdete v technických podrobnostiach.

Spojenie s takýmito zariadeniami sa dá aktivovať na mynikohomecontrol.niko.eu. Po aktivácii začne váš systém Niko Home Control komunikovať s vaším partnerským systémom a budete môcť vytvárať aj pokročilé akcie.

Spoločnosť Niko robí všetko preto, aby zabezpečila čo najhladší chod procesov. Z dôvodu rozdielov medzi značkami môžu existovať rozdiely vo funkciách a možnostiach.

Spojenie s týmito partnermi je možné, len ak je Niko Home Control nainštalovaný pomocou káblovej zbernice.

Integrator API 

Niko Home Control
Software