Home Partneri Link API

Niko Home Control API

So 100 rokmi skúseností, z toho viac ako 20 rokov v automatizácii domova, je spoločnosť Niko lídrom na trhu a dobre známou značkou v Belgickou. Niko Home Control poskytuje stabilný a vyskúšaný systém automatizácie domova, ktorý oceňujú vďaka jeho kvalite, spoľahlivosti a praktickosti aj zákazníci, aj inštalatéri.

Ste systémový integrátor a chceli by ste, aby Niko Home Control fungoval spolu s vašou aplikáciou? Dá sa to pomocou spojenia API pre systémových integrátorov.

Podrobnosti o produkte

Pripojený ovládač pre Niko Home Control II má API, ktoré vám poskytne lokálny prístup k vašej inštalácii Niko Home Control. Po nakonfigurovaní vašej inštalácie môžete svoju inštaláciu Niko Home Control používať pomocou tohto integrátora API, v ktorom môžete prijímať aj informácie o stave.

 • Určené pre profesionálov a systémových integrátorov so znalosťou vývoja API
 • Funkcionalita API:  
  • Zistiť dostupné umiestnenia Niko Home Control
  • Zistiť dostupné akcie a zariadenia Niko Home Control
  • Ovládať akcie a zariadenia Niko Home Control
  • Získavať informácie o stave z akcií a zariadení Niko Home Control
 • Spojenie API: API je k dispozícii lokálne v dome cez pripojený ovládač pre Niko Home Control II
 • Technológia API: API využíva ako prenos MQTT s dátovými objektmi JSON
 • Autentifikácia a autorizácia: API je zabezpečené a vyžaduje autentifikáciu cez JWT tokeny
 • Obmedzenia API: žiadne obmedzenia pri normálnom funkčnom využívaní
 • Podpora: technická podpora spoločnosti Niko prostredníctvom e-mailu
 • Cenové informácie: obráťte sa na spoločnosť Niko, aby ste získali ďalšie informácie
 • Technické špecifikácie: obráťte sa na spoločnosť Niko, aby ste získali ďalšie informácie

Vyžiadať prístup k integrátoru API

Ste systémový integrátor a chceli by ste získať viac podrobností o integrátore API? Obráťte sa, prosím, na spoločnosť Niko pomocou nižšie uvedeného formuláru.

Ako vyžiadať prístup k integrátoru API?

 1. Vyplňte nižšie uvedenú požiadavku
 2. Niko sa s vami spojí ohľadne ďalších dohôd a príslušnej zmluvy
 3. Podpíšte zmluvu
 4. Dostanete technické informácie o API a získate prístup k API

Request access to the integrator API

Are you a system integrator and would you like to receive more details about the integrator API? Please contact Niko using the form below.