Niko connected switch
Inteligentnejší aj bez námahy v 4 krokoch

Nainštalujte a nakonfigurujte spínače a prijímače

Inteligentné spínače a/alebo prijímače zapojte podľa pribalenej schémy. Ak sa v rámci inštalácie nachádzajú aj bezdrôtové spínače s batériami, tak ich musíte naprogramovať v dvojtlačidlovom režime (režim 1). Pripojte bezdrôtové spínače na prijímač v dvojtlačidlovom režime (režim 1) V dvojtlačidlovom režime sa svetlo zapne, keď stlačíte horné tlačidlo a vypne sa, keď stlačíte spodné tlačidlo.

Pripojte bránu na sieť.

Použite pribalený ethernetový kábel, aby ste bránu pripojili k internetovému modemu alebo routru. Pripojte sieťový kábel k bráne a vložte zástrčku do zásuvky. Bliká LED kontrolka na bráne? Spúšťa sa. V momente, keď zelená LED kontrolka prestane blikať, je brána pripojená na internet.

Vytvorte účet a prispôsobte spínače

Choďte na internetový portál myconnectedswitch.niko.eu a vytvorte účet s použitím mena zákazníka. Pritom použite MAC adresu a sériové číslo brány. Tieto nájdete na zadnej strane brány. Po vytvorení účtu príde používateľovi potvrdzovací e-mail s prihlasovacími údajmi, ktoré môžu byť potom zmenené. Postupujte podľa pokynov poskytnutými sprievodcom inštaláciou. Spínače musíte najprv prispôsobiť a až potom môžete k spínačom priradiť jednotlivé funkcie.

Stiahnite si aplikáciu Niko connected switch

Ako posledný krok si stiahnite aplikáciu Niko connected switch cez App Store alebo Google Play. Otvorte aplikáciu a pripojte ju k účtu, ktorý ste vytvorili pre vášho zákazníka.

Dodatočné informácie

Prečítajte si viac o bezdrôtových výrobkoch používajúcich protokol Easywave

Easywave