! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Belg, Jo Cops, dyrektor ds. relacji branżowych w Niko, na czele światowej organizacji zajmującej się standardami technologicznymi

Belg, Jo Cops, został wybrany na przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej, w skrócie IEC. Organizacja ta, z siedzibą w Szwajcarii, określa standardy technologiczne i certyfikaty dla podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz aparatury dla przemysłu, ale także dla elektroniki, której używamy w domu. Jo Cops jest dopiero drugim Belgiem, który objął kierownictwo komisji, która została założona ponad 100 lat temu.

Jego ambicją na najbliższe lata jest pójście dalej w promowaniu standardów technologii IEC na całym świecie oraz podkreślanie, w jaki sposób możemy wydajniej generować, magazynować i dystrybuować energię. Cops połączy swoje nowe stanowisko z pracą w Niko, belgijskiej firmie, która jest liderem rynku produkcji materiałów do instalacji elektrycznych i rozwiązań dla inteligentnych domów i która ma silną pozycję w Europie.

W Europie od 28 grudnia 2024 r. nie będziemy już potrzebować dziesięciu różnych kabli do ładowania naszych telefonów komórkowych, tabletów, słuchawek czy konsoli do gier. To, że będziemy mieli tylko jeden typ złącza, to po części zasługa IEC. Rzeczywiście, uniwersalny port USB-C, w który producenci muszą wyposażać wszystkie swoje urządzenia, jest zasługą organizacji.

Jest to tylko jedna z ponad 10 000 norm IEC opracowanych przez organizację. Ponadto znaczenie organizacji i działalności 20 000 ekspertów w ponad 170 krajach rośnie wraz z wykładniczym rozwojem inicjatyw, takich jak inteligentne miasta, Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), rozszerzona rzeczywistość (AR) i rzeczywistość wirtualna (VR).

„Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebna jest standaryzacja technologii. Dzięki normom IEC rządy dysponują technicznymi ramami, w których mogą rozwijać innowacje technologiczne, takie jak rozwój przystępnej cenowo infrastruktury, inteligentnej urbanizacji i systemów transportowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zdrowia i bezpieczeństwa swoich obywateli.

Ponadto międzynarodowe standardy umożliwiają interoperacyjność, dzięki czemu produkty mogą być sprzedawane na całym świecie, a produkty różnych producentów są kompatybilne. To sprawia, że jest to bardzo interesujące dla świata biznesu. Dlatego Niko niedawno opracowało serię nowych czujników opartych na międzynarodowych normach IEC. W rezultacie te nowe, zaawansowane technologicznie produkty mogą być natychmiast dystrybuowane w całej Europie”. - Jo Cops

Oszczędność energii i efektywność energetyczna

Zrównoważone wykorzystanie energii jest jednym z priorytetów IEC i jej nowego przewodniczącego, Jo Copsa. Skupia się on na przejściu od paliw kopalnych do energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej, co ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Potencjał leży też w dziedzinie magazynowania i transportu w celu wydajniejszej pracy z energią. Biorąc pod uwagę swoją pozycję w IEC, Cops koncentruje się na normach, które stymulują zrównoważone procesy i promują efektywność energetyczną.

„Elektryfikacja naszego świata stwarza wiele wyzwań. Optymalizacja naszej efektywności energetycznej jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Na przykład w Belgii wprowadzono taryfę mocy, aby zachęcić ludzi do wydajniejszego zarządzania własną energią. Firmy produkujące aparaturę elektryczną również mogą odnieść korzyści, odpowiednio się do tego ustosunkowując.

Niko już od dłuższego czasu ciężko nad tym pracuje. Dlatego oferujemy inteligentne rozwiązania, które pozwalają użytkownikom kontrolować przepływ energii i optymalizować jej zużycie zgodnie z dostawami energii słonecznej. I to nie tylko w nowych budynkach, ale także w istniejących domach i to bez wielkich remontów”-Jo Cops

Fakt, że Jo Cops obejmuje przewodnictwo w Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej, jest całkowicie zgodny z priorytetami jego pracodawcy, Niko. Firma rodzinna mocno wierzy w standaryzację, a różni pracownicy aktywnie przyczyniają się do tworzenia norm IEC. To, że produkty muszą być nie tylko sprawne, ale także bezpieczne i trwałe, jest mocno zakorzenione w DNA Niko.

„Cieszymy się, że jako firma belgijska Niko może wnieść swój wkład w organizację, która jest tak ważna dla naszej branży na skalę międzynarodową. Niko zdobyło reputację dzięki innowacyjności i jakości. Naszym celem jest cała Europa i jesteśmy pionierami na arenie międzynarodowej.

Oferując praktyczne rozwiązania dzisiejszych problemów, takich jak kryzys energetyczny, nasza firma ma na celu pomoc w znalezieniu odpowiedzi na jedno z największych wyzwań naszych czasów.” 

Jo De Backer, Dyrektor Generalny Niko