! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko reduceert restafval met ruim 40% op 10 jaar tijd

Voortrekkersrol op gebied van duurzaamheid bevestigd met 18e Milieucharter op rij

Niko, Belgisch marktleider in de productie van elektrisch installatiemateriaal en huisautomatisering, heeft opnieuw het Milieucharter van Voka Oost-Vlaanderen ontvangen. Dit charter wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven die meer milieu-inspanningen leveren dan wat strikt wettelijk vereist is. Dankzij een doorgedreven duurzaamheidsbeleid, kon het familiebedrijf uit Sint-Niklaas o.a. zijn energie- en waterverbruik en zijn restafval aanzienlijk reduceren. De komende jaren scherpt het bedrijf zijn ambities voor duurzame productie nog verder aan en wil het het aandeel zelf opgewekte hernieuwbare energie verder opdrijven.

Volgens de huidige klimaatdoelstellingen van de Europese Unie, moet tegen volgend jaar 13% van alle energie in België uit hernieuwbare bronnen komen. De bedrijfswereld speelt hierin een cruciale rol. Niko gebruikt al uitsluitend duurzame energie en wekt bovendien 12,5% van zijn totale jaarlijkse energiebehoefte zelf op door middel van zonnepanelen.

“We willen, als productiebedrijf, onze verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie. Niet alleen gebruiken we al 100% duurzame energie, we wekken ook zelf 1.000.000 kWh/jaar op met behulp van 4.300 m² zonnepanelen. We willen dit aandeel zelf opgewekte hernieuwbare energie verder uitbreiden en onderzoeken momenteel de mogelijkheden met windenergie en warmtepompen.”
Dirk D'haese, milieucoördinator van Niko.

Duurzaamheidsbeleid loont

Het familiebedrijf, dat dit jaar zijn honderdste verjaardag viert, verdubbelde zijn omzet ten opzichte van 15 jaar geleden. Ondanks een sterk verhoogde productie, spreken de resultaten van het duurzaamheidsbeleid voor zich:

  • Een energiebesparing van 15% ten opzichte van 2010 door het gebruik van energiezuinige machines en een slim energiemanagementsysteem.
  • Een daling van het waterverbruik met meer dan 40% ten opzichte van 2000, dankzij rationeel watergebruik en regenwaterrecuperatie. 
  • Dankzij recyclage van afvalmateriaal als grondstof in het productieproces en een efficiënte afvalinzameling, bedraagt het restafval nu 14% per jaar, waar dit in 2007 nog 23% was.

Dirk D'haese, milieucoördinator van Niko: “Samen met partners blijven we voortdurend actief zoeken naar oplossingen om de ecologische impact van ons productieproces verder te reduceren. Zo proberen we bijvoorbeeld milieubelastende stoffen zoveel mogelijk te elimineren of te vervangen door ecologische alternatieven, maken we gebruik van een biologisch luchtfilteringssysteem in de laklijn en verpakken we onze producten in karton met een FSC-label, een internationaal label voor duurzame bosbouw.”

18e Milieucharter op rij

Om de milieu-inspanningen te stroomlijnen, maakt Niko gebruik van het Voka-Milieucharter. Daarin worden de jaarlijks te realiseren doelstellingen vastgelegd, die dan door een onafhankelijke commissie worden gecontroleerd. Gisterenavond ontving Niko voor de 18e keer op rij van Voka Oost-Vlaanderen het Milieucharter voor de inspanningen in 2018.

Katrien Moens, manager Duurzaam Ondernemen Voka: “Het Milieucharter erkent jaarlijks ondernemingen die zich engageren om meer inspanningen te leveren dan strikt wettelijk vereist. Voor Niko is dit de 18e keer, en dat doen maar weinig bedrijven hen na. Zij hebben hiermee opnieuw hun voortrekkersrol bevestigd.”

De lat nog hoger, in samenwerking met het personeel

Voka heeft, naast het Milieucharter, ook een Charter Duurzaam Ondernemen. Dit is gebaseerd op de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN en omvat naast milieu-inspanningen ook inspanningen op het gebied van onder andere veiligheid en welzijn van de werknemers.

Dirk D’haese: “De afgelopen 18 jaar hebben we de lat voor onszelf steeds hoger gelegd. Omdat we dit willen blijven doen, hebben we besloten om vanaf 2019, in plaats van het Milieucharter, het Charter Duurzaam Ondernemen van Voka te ondertekenen. Binnen dit charter kunnen we onze duurzaamheidsdoelen voor de komende jaren nog breder trekken. Een belangrijke rol is weggelegd voor de werknemers zelf. We willen hen zo veel mogelijk in het proces betrekken, bewust maken en hen tools aanreiken om ook hun steentje bij te dragen. Sinds de introductie van ons fietsleaseplan, bijvoorbeeld, kiezen nu al 100 extra medewerkers voor de fiets als voornaamste vervoermiddel naar het werk.”