Niko, de Belgische nummer één in schakelmateriaal en huisautomatisering, heeft voor de 17e keer op rij het Milieucharter Oost-Vlaanderen in de wacht gesleept. Het bedrijf uit Sint-Niklaas werd opnieuw beloond voor haar duurzaam beleid dat in alle facetten van het ondernemingsproces wordt doorgetrokken. Afgelopen jaar werd onder meer ingezet op water- en energiebesparing, minimaal gebruik van gevaarlijke producten en een efficiënte afvalinzameling.

Het Milieucharter Oost-Vlaanderen, een initiatief van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, heeft tot doel om bedrijven aan te moedigen om een actief milieubeleid te voeren dat leidt tot een verbetering van het leefmilieu en de woonomgeving in de regio. Die milieuvriendelijke aanpak maakt wezenlijk deel uit van Niko’s bedrijfsfilosofie. Een aantal voorbeelden uit 2017:

Ecologische alternatieven voor gevaarlijke producten

Om het gebruik van gevaarlijke producten naar een minimum te herleiden, startte Niko in 2017 een project op met Eco-Point. Deze onderneming is uniek vanwege het gebruik van ecologisch verantwoorde alternatieven voor milieubelastende onderhouds- en reinigingsmiddelen. Samen met deze firma gaat Niko op zoek naar biobased alternatieven zoals ecologische ontvetters, reinigers en afbijtmiddelen om het gebruik van gevaarlijke producten in de verschillende productieafdelingen naar een minimum te herleiden.

Rationeel water- en energiegebruik

Een aantal jaar geleden werd het waterzuiveringssysteem in de galvano-afdeling van Niko geoptimaliseerd om waterverontreiniging te beperken. Een recent onderzoek naar recyclage van spoelwater heeft aangetoond dat de hoeveelheid te lozen afvalwater in deze afdeling met de helft gereduceerd kan worden. Op jaarbasis komt dit overeen met een besparing van 9.500 m³ spoelwater. Met bewegingsmelders, ledverlichting en andere gerichte acties wordt ook het energieverbruik in de fabriek tot een minimum beperkt. Dankzij het Energie Management Systeem van dochterbedrijf Fifthplay wordt het energieverbruik nauwkeurig opgevolgd en indien nodig bijgestuurd. Een gebruiksvriendelijke, internet gebaseerde interface zorgt er voor dat het energiebeheer van de verschillende gebouwen en kantoren met een ongekende precisie kan worden uitgevoerd.

Efficiënte afvalinzameling

In de productieafdelingen geven afvalwijzers duidelijke informatie over de mogelijke afvalstoffen en op welke manier deze moeten worden ingezameld. Op die manier kunnen deze achteraf maximaal worden ingezet voor onder andere hergebruik, recyclage en verwerking met energierecuperatie.

Verder inzetten op optimalisatie

Ook in 2018 zet Niko zijn duurzame beleid verder. Geteste producten uit het project met Eco-Point worden voor het eerst ingezet in de productieafdelingen en nieuwe tests worden opgestart. Daarnaast onderzoekt Niko samen met de KU Leuven innovatieve kunststofrecyclagetechnieken en worden gerichte acties voor een rationeel energieverbruik binnen de fabriek verder geoptimaliseerd.

“Duurzaam beleid en aandacht voor milieuzorg is een essentieel onderdeel van onze algemene bedrijfsstrategie”, zegt Dirk D’haese, milieucoördinator bij Niko. “Niet alleen door de ecologische keuzes die we nemen in de verschillende fasen van het productieproces, maar ook omdat we producten fabriceren voor residentieel gebruik die helpen om het energieverbruik te minimaliseren, zoals Niko Home Control. We gaan daarbij heel bewust verder dan de Belgische milieuwetgeving voorschrijft.”

Volg Niko op sociale media:

www.facebook.com/niko.eu
www.linkedin.com/company/niko