Home Om Niko Ledelsen

Vores ledelsesteam

Jo De Backer

Bestyrelsesformand og direktør for Niko Group

Paul Matthijs

Administrerende direktør for Niko Group

Patrick Van Steelandt

Direktør for strategi

Bart Vanderkerken

HR direktør

Jurgen Janssens

Salgsdirektør

Philippe Bonamie

Økonomidirektør

Dirk Wiesé

Udviklingsdirektør