FORTROLIGHEDSERKLÆRING

- Maj 2018 -

Introduktion

Nedenfor finder du fortrolighedserklæring for Niko NV (herefter "vi" eller "os"). Denne politik dækker kun behandlingen af data relateret til fysiske personer, dvs. personoplysninger. Denne politik gælder ikke data tilhørende juridiske personer. Denne politik informerer om vores politik vedrørende behandlingen af personoplysninger.

I den første del finder du generelle oplysninger, der gælder for al vores behandling af personoplysninger, mens du i anden del finder oplysninger om specifikke behandlingshandlinger, der måtte gælde for dig. Hvis du ønsker at downloade og/eller læse hele politikken i en sammenhængende tekst, skal du klikke her.

Generelle oplysninger om al vores behandling af personoplysninger

Hvem er dataansvarlig?

Vi er Niko NV med registreret adresse på 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, Belgien, selskabsnummer 0405.045.670, telefon +32 3 778 90 00, fax +32 3 777 71 20, [indsæt generel e-mailadresse] fungerer som dataansvarlig, medmindre en anden Niko enhed fremgår udtrykkeligt nedenfor i forbindelse med en bestemt handling. Hvis den ansvarlige for en bestemt handling er en anden Niko enhed, gælder de generelle oplysninger også for denne anden enhed.

Hvordan kontakter du den databeskyttelsesansvarlige (DPO)?

For alle handlinger fra enheder, der tilhører Niko, er der udpeget en databeskyttelsesansvarlig (DPO), som kan kontakte dig i tilfælde af spørgsmål eller klager. Du kan kontakte DPO'en pr. brev: Niko NV, FAO Data Protection Officer, Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, Belgien eller pr. e-mail dataprotectionofficer@niko.eu.

Hvem modtager dine personoplysninger?

Vi videregiver dine personoplysninger til vores medarbejdere, der skal bruge dem for at udføre deres opgaver, til underleverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Niko (behandlere), til andre selskaber inden for den gruppe af virksomheder, som vi tilhører, uddannelsesinstitutioner med henblik på forskning og udvikling samt rets- eller politimyndigheder, hvis lovgivningen foreskriver det.

Deler vi dine personoplysninger uden for EU?

I visse tilfælde kan vi videregive dine personoplysninger til modtagere uden for EU. I sådanne tilfælde sikrer vi tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger ved enten at indgå en aftale med disse modtagere eller ved at samarbejde med modtagere, der er certificeret, eller som er beliggende i tredjelande godkendt af Europa-Kommissionen. Du kan til enhver tid konsultere den databeskyttelsesansvarlige (DPO) for at få adgang til den tilstrækkelige beskyttelse, som anvendes af Niko.

Hvilke rettigheder har du som registreret person?

Du har flere rettigheder:

 • Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger når som helst. Det giver dig mulighed for at kontrollere, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har til enhver tid ret til at få dine personoplysninger korrigeret. Dette giver dig mulighed for at korrigere eller supplere urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Du har til enhver tid ret til at få dine personoplysninger slettet. Det giver dig mulighed for permanent at slette de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi er ikke altid forpligtet til at slette dine personoplysninger på din anmodning. Denne rettighed gælder kun i tilfælde af og i det omfang, der er fastlagt ved lov.
 • Du har ret til at begrænse behandlingen af personoplysninger om dig. Dette giver dig mulighed at fastfryse brugen af dine personoplysninger hos os uden at slette dem. Vi er ikke altid forpligtet til at begrænse brugen af dine personoplysninger på din anmodning. Denne rettighed gælder kun i tilfælde af og i det omfang, der er fastlagt ved lov.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at gøre indsigelse mod yderligere behandling af dine personoplysninger. Vi er ikke altid forpligtet til at imødekomme din indsigelse. Denne ret gælder kun, når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse.
 • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, når dine personoplysninger behandles på baggrund af dit samtykke.
 • Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata til direkte marketingformål.
 • Du har ret til dataoverførsel. Det gør det nemt for dig at flytte, kopiere eller sende personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden. Denne ret kan kun udnyttes, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt med dig.

Du kan rette din anmodning vedrørende dine rettigheder eller privatlivets fred til os eller til den databeskyttelsesansvarlige (DPO).

Ønsker du at indgive en klage til tilsynsmyndigheden?

Du kan til enhver tid indgive en klage til tilsynsmyndigheden. For Danmark er dette:

Datatylsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
dt@datatilsynet.dk
tlf. Tel: 33 19 32 00.

Specifikke behandlingsaktiviteter, som kan gælde for dig

Vi kan komme i besiddelse af dine personoplysninger via alle former for kanaler, produkter og metoder. Vores brug af dine personoplysninger varierer afhængigt af disse kanaler, produkter og metoder. Nedenfor kan du læse, hvilke forskellige behandlingsmetoder vi kan bruge.

Du er bruger af en Niko Home Control-installation (NHC)

Hvis du er bruger af NHC-installationen, behandler vi dine personoplysninger til:

 • Drift af NHC-installationen (NHC-brugerkonto, NHC-brugerstyring, NHC-sikkerhed og -diagnose, kundeservice, installation og brug af NHC-appen) på baggrund af vores udførelse af aftalen med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne gennemføre aftalen.
 • Udvikling på grundlag af vores legitime interesse. Udvikling kan føre til forbedring og innovation af produkter, som vil gavne dig (du får bedre produkter, der skræddersys til dine ønsker) og samfundet generelt (større energibesparelser og/eller sikkerhed).

For at NHC's intelligente funktioner kan fungere, skal der oprettes en profil på grundlag af dine bruger- og andre personoplysninger. Baseret på denne profil udløses der automatisk visse funktioner eller events som led i NHC's korrekte funktion. Du kan til enhver tid deaktivere de intelligente funktioner via din brugerkonto.

Udvikling kan ledsages af oprettelse af en profil, der er baseret på dine forbrugsdata, hvori identificerende elementer som f.eks. navn og adresse er udeladt. Denne profil har ingen konsekvenser for dig bortset fra mulige forbedringer af vores produkter.

Niko opbevarer dine personoplysninger i 10 år efter udløbet af din NHC brugerkonto.

Hvis du vil have mere generelle oplysninger om denne behandling (hvem der er dataansvarlig, hvad den databeskyttelsesansvarliges og tilsynsmyndighedernes kontaktoplysninger er, hvem der modtager dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, om vi deler dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), kan du se generelle oplysninger om alle vores aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Du deltager i Nikos partnerprogram

Hvis du deltager i Nikos partnerprogram som installatør, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med administrationen af Nikos partnerprogram (tildeling af loyalitetspoint, undervisning og vurdering) på baggrund af behovet for at gennemføre en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne gennemføre aftalen.

Efter vores godkendelse vil dine kontaktoplysninger blive offentliggjort på vores websted som anerkendt Niko-installatør.

Niko gemmer dine personoplysninger i op til 20 år efter den sidste undervisning.

Hvis du vil have mere generelle oplysninger om denne behandling (hvem der er dataansvarlig, hvad den databeskyttelsesansvarliges og tilsynsmyndighedernes kontaktoplysninger er, hvem der modtager dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), kan du se generelle oplysninger om alle vores aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Du er installatør

Hvis du installerer vores produkter, behandler vi dine personoplysninger til:

 • Administration af installatører (herunder administration af service desk, levering af installationssoftware osv.) baseret på behovet for at gennemføre en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne gennemføre aftalen.
 • At sende dig kommercielle oplysninger om vores produkter og tjenester underlagt din tilladelse. Til dette formål anvender vi dine samlede købstal for vores produkter, som vi modtager via grossisterne. Du kan tilbagekalde dit samtykke når som helst.

Niko gemmer dine personoplysninger i op til 10 år efter den sidste installation/kontakt.

Hvis du vil have mere generelle oplysninger om denne behandling (hvem der er dataansvarlig, hvad den databeskyttelsesansvarliges og tilsynsmyndighedernes kontaktoplysninger er, hvem der modtager dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, om vi deler dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), kan du se generelle oplysninger om alle vores aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Du er forhandler

Hvis du leverer produkter eller tjenester til os, behandler vi dine personoplysninger som en del af vores leverandørstyring på baggrund af behovet for at gennemføre en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne gennemføre aftalen. Niko gemmer dine personoplysninger i op til 10 år efter den sidste levering.

Hvis du vil have mere generelle oplysninger om denne behandling (hvem der er dataansvarlig, hvad den databeskyttelsesansvarliges og tilsynsmyndighedernes kontaktoplysninger er, hvem der modtager dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, om vi deler dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), kan du se generelle oplysninger om alle vores aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Du er erhvervskunde (B2B)

Hvis du køber produkter eller tjenester fra os, behandler vi dine personoplysninger som en del af vores kundestyring på baggrund af behovet for at gennemføre en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne gennemføre aftalen. Niko gemmer dine personoplysninger i op til 10 år efter den sidste levering.

Hvis du vil have mere generelle oplysninger om denne behandling (hvem der er dataansvarlig, hvad den databeskyttelsesansvarliges og tilsynsmyndighedernes kontaktoplysninger er, hvem der modtager dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, om vi deler dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), kan du se generelle oplysninger om alle vores aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Du er forbruger og kunde (B2C)

Hvis du køber produkter eller tjenester direkte fra os, behandler vi dine personoplysninger som en del af vores kundestyring på baggrund af behovet for at gennemføre en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne gennemføre aftalen. Niko gemmer dine personoplysninger i op til 10 år efter den sidste levering.

Hvis du vil have mere generelle oplysninger om denne behandling (hvem der er dataansvarlig, hvad den databeskyttelsesansvarliges og tilsynsmyndighedernes kontaktoplysninger er, hvem der modtager dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, om vi deler dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), kan du se generelle oplysninger om alle vores aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Du er besøgende i en af vores afdelinger

Hvis du besøger en af vores bygninger, showrooms eller andre lokaliteter, behandler vi dine personoplysninger:

 • Til besøgsstyring (brandsikkerhed, fortrolighed og organisationsevents/-møder) på baggrund af vores legitime interesser.
 • Til at sende dig kommercielle oplysninger med din tilladelse. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke.

Vi gemmer dine personoplysninger i op til 2 år efter dit sidste besøg.

Hvis du vil have mere generelle oplysninger om denne behandling (hvem der er dataansvarlig, hvad den databeskyttelsesansvarliges og tilsynsmyndighedernes kontaktoplysninger er, hvem der modtager dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, om vi deler dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), kan du se generelle oplysninger om alle vores aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Du er besøgende på vores websted

Når du besøger vores websted, behandler vi dine personoplysninger:

 • På grundlag af din tilladelse til at besvare dine spørgsmål eller anmodninger om oplysninger,
 • På grundlag af din tilladelse til at sende dig kommercielle oplysninger,
 • På grundlag af vores legitime interesse i udvikling for at analysere og forbedre brugen og driften af webstedet. Udvikling kan føre til forbedring og innovation til fordel for dig (du får et bedre websted, som skræddersys til dine ønsker) og samfundet generelt (sikkerhed).

Vi kan opdatere dine personoplysninger med interesser, som vi indsamler fra dig via vores andre kanaler, produkter eller metoder. Vi gemmer dine personoplysninger i op til 5 år efter dit sidste besøg på vores websted. Under dit besøg på et Niko websted placeres der også cookies i overensstemmelse med vores politik for brug af cookies.

Du er bruger af en af vores gratis apps eller programmer

Hvis du er bruger af en af vores gratis apps eller programmer, behandler vi dine personoplysninger til:

 • Drift af appen eller programmet (brugerkonto, brugeradministration, sikkerhed og diagnose, kundeservice, installation og brug) baseret på vores gennemførelse af aftalen med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne gennemføre aftalen.
 • Udvikling på baggrund af vores legitime interesse. Udvikling kan føre til forbedring og innovation af produkter, som vil gavne dig (du får bedre produkter, der skræddersys til dine ønsker) og samfundet generelt (større energibesparelser og/eller sikkerhed).

Udvikling kan ledsages af oprettelse af en profil, der er baseret på dine forbrugsdata, hvori identificerende elementer som f.eks. navn og adresse er udeladt. Denne profil har ingen konsekvenser for dig bortset fra mulige forbedringer af vores produkter.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år efter udløbet af din NHC-brugerkonto.

Hvis du vil have mere generelle oplysninger om denne behandling (hvem der er dataansvarlig, hvad den databeskyttelsesansvarliges og tilsynsmyndighedernes kontaktoplysninger er, hvem der modtager dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, om vi deler dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), kan du se generelle oplysninger om alle vores aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Du modtager kommercielle oplysninger om produkter og tjenester fra os

Når du modtager kommercielle oplysninger om vores produkter og tjenester, behandler vi dine personoplysninger til direkte marketingformål på grundlag af følgende oplysninger:

 • Dit samtykke, hvis du ikke er kunde hos os, eller vores legitime interesser, hvis du er kunde hos os.
 • Du kan tilbagekalde dit samtykke når som helst.

Du kan altid afmelde dig modtagelse af yderligere kommercielle oplysninger om vores produkter og tjenester.

Vi gemmer dine personoplysninger i op til 10 år efter afslutningen af vores kundeforhold (hvis du er kunde) eller op til 5 år efter inaktivitet (hvis du ikke er kunde).

Hvis du vil have mere generelle oplysninger om denne behandling (hvem der er dataansvarlig, hvad den databeskyttelsesansvarliges og tilsynsmyndighedernes kontaktoplysninger er, hvem der modtager dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, om vi deler dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), kan du se generelle oplysninger om alle vores aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Du modtager oplysninger om produkter eller tjenester fra en af vores partnere

Når du modtager kommercielle oplysninger om produkter og tjenester fra en af vores partnere, behandler vi dine personoplysninger til direkte marketingformål underlagt din tilladelse: Du kan tilbagekalde dit samtykke når som helst.

Vi gemmer dine personoplysninger i op til 5 år efter din inaktivitet.

Hvis du vil have mere generelle oplysninger om denne behandling (hvem der er dataansvarlig, hvad den databeskyttelsesansvarliges og tilsynsmyndighedernes kontaktoplysninger er, hvem der modtager dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, om vi deler dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), kan du se generelle oplysninger om alle vores aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Du deltager i en markedsundersøgelse

Hvis du deltager i en markedsundersøgelse, behandler vi dine data med henblik på markedsundersøgelse af vores produkter og tjenester på grundlag af vores legitime interesser. Markedsundersøgelser giver os mulighed for at innovere og tilpasse vores produkter og tjenester bedre til brugernes ønsker.

Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet med henblik på markedsundersøgelser, bedes du meddele os dette via vores databeskyttelsesansvarlige (DPO). Vi gemmer dine personoplysninger i op til 3 år efter undersøgelsens afslutning.

Hvis du vil have mere generelle oplysninger om denne behandling (hvem der er dataansvarlig, hvad den databeskyttelsesansvarliges og tilsynsmyndighedernes kontaktoplysninger er, hvem der modtager dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, om vi deler dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), kan du se generelle oplysninger om alle vores aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Du deltager i en test

Hvis du deltager i en test, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at teste og evaluere vores produkter og/eller tjenester på baggrund af vores gennemførelse af aftalen med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne gennemføre aftalen.

Vi gemmer dine personoplysninger i op til 3 år efter testens afslutning.

Hvis du vil have mere generelle oplysninger om denne behandling (hvem der er dataansvarlig, hvad den databeskyttelsesansvarliges og tilsynsmyndighedernes kontaktoplysninger er, hvem der modtager dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, om vi deler dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), kan du se generelle oplysninger om alle vores aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Du ansøger om en stilling

Hvis du ansøger hos os, Niko Group NV, med registreret adresse 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, Belgien, selskabsnummer 0448.548.388, telefon +32 3 778 90 00, fax +32 3 777 71 20, behandler [indsæt generel e-mailadresse] dine personoplysninger som ansøger:

 • Til administration og evaluering af dine stillingsansøgninger i forbindelse med det forud-kontraktlige forhold,
 • For at opretholde en rekrutteringsreserve på grundlag af alle andre enheder i Niko koncernens legitime interesse. Opretholdelse af en rekrutteringsreserve giver os mulighed for at kontakte dig senere med et jobtilbud, hvis der ikke umiddelbart er nogen ledig stilling.

Adgangen til dine personoplysninger er nødvendig for at kunne vurdere din ansøgning og om nødvendigt tilbyde dig en stilling. Vi gemmer dine personoplysninger i op til 10 år efter din sidste ansøgning. Hvis du ikke ønsker at blive inkluderet i en rekrutteringsreserve, bedes du meddele os dette via vores databeskyttelsesansvarlige (DPO).

Hvis du vil have mere generelle oplysninger om denne behandling (hvem der er dataansvarlig, hvad den databeskyttelsesansvarliges og tilsynsmyndighedernes kontaktoplysninger er, hvem der modtager dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, om vi deler dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), kan du se generelle oplysninger om alle vores aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger.

I alle tilfælde

Hvis vi behandler dine personoplysninger til et af ovenstående formål, behandler vi også dine personoplysninger til:

 • Afsløring, forebyggelse og bekæmpelse af svindel og misbrug på baggrund af vores legitime interesse. Jo mindre svindel og misbrug jo bedre for os, vores kunder og leverandører,
 • Håndtering af tvister på grundlag af vores legitime interesse, fordi vi skal være i stand til at beskytte og forsvare vores rettigheder.

Vi gemmer dine personoplysninger i op til 10 år efter, at dine personoplysninger bliver inaktive.

Hvis du vil have mere generelle oplysninger om denne behandling (hvem der er dataansvarlig, hvad den databeskyttelsesansvarliges og tilsynsmyndighedernes kontaktoplysninger er, hvem der modtager dine personoplysninger, hvad dine rettigheder er, om vi deler dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), kan du se generelle oplysninger om alle vores aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger.