Home Support FAQ Niko Home Control Hvilken minimumsinstallation kræves der for at komme i gang med Niko Home Control?

Spørgsmål og svar

Niko Home Control

Hvilken minimumsinstallation kræves der for at komme i gang med Niko Home Control?

Den tilsluttede controller er basiselementet i installationen. Hertil kan der føjes en eller flere funktioner. Blandt de populære funktioner er:

  • Slukning og dæmpning af belysningen
  • Motorstyring (f.eks. rullegardiner)
  • Skift af stikkontakter
  • Styring med smartphone og tablet inden for hjemmet
  • Styring med smartphone og tablet uden for hjemmet
  • Valg af en bestemt stemning
  • Energibesparelse
  • Bevægelsesdetektering
  • Videodørtelefon