Nykøbing El-service fik entreprisen på renoveringsopgaven herunder halbelysningen. Claus Martinussen, der er indehaver af Nykøbing El-service, havde i forvejen positive erfaringer med DALI-installationer og kontaktede derfor projektafdelingen hos Servodan for at få udarbejdet et projektoplæg.

Det stod hurtigt klart for installatøren, at der var tale om en større lysinstallation. Der skulle installeres 60 armaturer, der hver især var forsynet med 2 DALI-spoler, i alt 120 DALI-enheder. Det vil sige, at projektet kom til at omfatte mere end de 64 DALI-enheder, som DALI-protokollen tillader per DALI-segment. Det var derfor en udfordring at udføre projektet som en traditionel DALI-installation, og mange ville typisk også have valgt en programmeringskrævende IBI-løsning.

DALI-modul omgår den normale begrænsning på 64 enheder

En DALI-installation blev alligevel mulig, da projektafdelingen præsenterede Claus Martinussen for det nyudviklede DALI-link-modul. Der er indbygget en repeater-funktion i modulet, hvilket gør det muligt at overføre DALI-kommandoer fra et DALI-segment til et andet DALI-segment. På den måde kan man opdele den pågældende installation på 120 DALI-enheder i to DALI-segmenter, der hver især ikke overstiger de maximale 64 DALI-enheder.

Claus Martinussen fra Nykøbing El-service udtaler, ” DALI-link-modulet har gjort det enkelt for mig at installere en stand-alone løsning. Jeg havde allerede god erfaring med DALI og er glad for, at det også er muligt at bruge DALI i projekter af denne størrelse.”

Den endelige DALI-løsning

Den endelige løsning i hal 2 Jyske Bank Mors Arena kom til at omfatte: 60 armaturer, som er fordelt på to DALI-segmenter, som er forbundet via 1. stk. DALI-link-modul (70-021). Til lysstyringen er installeret 1 stk. bevægelsessensor 360 DALI-Addressable, master-sensor (41-761) og 5 stk. bevægelsessensor 360 DALI-Addressable, slave (41-763). Sensorerne er såkaldte ”high ceiling”-sensorer beregnet for installation i rum med stor lofthøjde. De dækker hver i alt 800 m², og er installeret med godt overlap, så der ingen blinde vinkler er. Sensorerne kan overstyres via 230 V tryk, placeret i aflåseligt skab. Som strømforsyning er brugt 1.stk. DALI-power supply (70-985) ud over strømforsyningen fra master-sensoren.

Se tegning af DALI-installation i idræts- eller industrihal.

Fakta

Bygherre

Jyske Bank Mors Arena

Installatør

Nykøbing El-service

Løsning

DALI-løsning hvor DALI-link-modul (70-021) forbinder 2 DALI-segmenter. Installationen omfatter 60 armaturer hver med 2 DALI-spoler = i alt 120 DALI-spoler.