Home Produkter Sensorer Tilstedeværelsessensor 360°, master, to kanaler, planforsænket

Tilstedeværelsessensor 360°, master, to kanaler, planforsænket

Produktdetaljer

Dette produkt består af flere komponenter. Herunder er en oversigt over de forskellige komponenter.
 • Tilstedeværelsessensor planforsænket, 360°, 2-kanal, master

  Tilføj til favoritter Fjern fra 'Favoritter'
  350-20072
  41-720
  5703102208385

  Beskrivelse

  Tilstedeværelsessensor med to kanaler og dagslysfunktion (LUX) til forsænket montering i lofter er egnet til at tænde og slukke for indendørs belysning eller ventilation. Sensoren er forsynet med en integreret lyssensor. Automatisk on/off eller manuel on/automatisk off (tilstedeværelsessensor) Detekteringsområdet kan opdeles ved hjælp af en justerbar blænde. I overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed EN60669-2-1.

  Specifikationer

  Tilstedeværelsessensor planforsænket, 360°, 2-kanal, master. Denne sensor er egnet til drift af indendørs belysning eller ventilation eller .. i mindre eller større kontorer, lager .. De to kanaler kan indstilles separat. Sensoren skal have en tænd/sluk-styring med to kanaler (potentialfri relæudgang) og indgange, som kan overstyres fra en 230 V afbryder. Hver relæudgang skal kunne overstyres via en separat afbryder. Detekteringsområdet kan opdeles ved hjælp af et justerbart dæksel. Sensoren har en integreret lyssensor, der slukker, så snart der måles tilstrækkeligt dagslys i rummet. Sensorens detekteringsområde kan udvides ved at forbinde maksimalt 10 slaver til masteren. Sensoren kan bruges med fabriksindstillinger, indstillingerne kan indstilles manuelt på enheden eller med en fjernbetjening. Belysningen kan styres på følgende måder: • Tilstedeværelses- eller fraværssensor til kanal 1 • Tilstedeværelses- eller fraværssensor til kanal 2 • Kort tryk for at tænde eller (Eco) slukke. Derved bliver det muligt at vælge at vente på efterløbstiden eller ikke. • Langt tryk for at tænde/slukke i frakoblingstiden + to timer • Kort tryk for at tænde for belysningen kan være både dagslysafhængigt og dagslysuafhængigt • Tryk kort eller holde trykket for at slukke lyset kan blokeres, så ingen kan slukke lyset. Detekteringsområdet kan opdeles vha et justerbart beskyttelsesdæksel. Fabriksindstillinger: • Bevægelsessensor følsomhed: høj • Anvendelse: Tilstedeværelsessensor, dagslysafhængig, automatisk tænd/sluk via PIR • Anvendelse af tryk: i funktionen: 'Eco fra' kan belysningen slukkes manuelt med et kort tryk på en NO-trykknap uden at skulle vente på efterløbstiden. Belysningen kan også tændes manuelt med et kort tryk. Belysningen er kun tændt, hvis mængden af dagslys i rummet er utilstrækkeligt. Ved at trykke og holde trykket, tændes eller slukkes belysningen i to timer, uanset registreret bevægelse og det registrerede lysniveau. - Efterløbstid begge kanaler: 10 min - Lysfølsomhed begge kanaler: 200 lux Sensoren har fire potentiometre og seks DIP-kontakter til manuelt at justere indstillingerne • Potentiometer 1: Indstilling af lysfølsomhed for kanal 1 (20 lux op til lysuafhængigt) • Potentiometer 2: Indstilling af efterløbstid for kanal 1 (2 til 60 minutter) • Potentiometer 3: Indstilling af lysfølsomhed for kanal 2 (20 lux op til lysuafhængigt) • Potentiometer 4: Indstilling af efterløbstid for kanal 2 (2 til 60 minutter) For korrekt indstilling skal sensoren have en LED indikator for indstilling af tid og luxniveau. De fire DIP-kontakter gør det muligt at vælge forskellige funktioner: Tilstedeværelses- eller fraværsdetektering, 'Eco fra'-funktion, dagslysafhængigt eller dagslysuafhængigt tryk. Ved hjælp af de to DIP-kontakter kan sensorens følsomhed øges eller formindskes (fire følsomhedsniveauer). Indstilling via fjernbetjeningen: Brugeren kan bruge fjernbetjeningen til at indstille sensoren lige efter sine ønsker (fravær, tilstedeværelse, luxniveauer, tryk muligheder, efterløbstid, fire niveauer af følsomhed ..)

  • Forsyningsspænding: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
  • Antal kanaler: 2 kanaler
  • Luxområde: 20 lux – 1000 lux, ∞
  • Efterløbstid: pulse, 2 min – 1 h
  • Detekteringsområde: 360 °
  • Rækkevidde (PIR): max. 24 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
  • Omgivelsestemperatur: -5 – 50 °C
  • Monteringsmetode: planforsænket
  • Monteringshøjde: 2 – 3.4 m
  • Relækontakt 1: NO (max. 10 A), potentialfri, lys og bevægelsesfølsom
  • Relækontakt 2: NO (max. 10 A), potentialfri, lys- og bevægelsesfølsom
  • Potentialfri kontakt: NO, 230 V, µ10 A
  • Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1): 2300 W
  • Maksimal belastning lavspændingshalogenlamper: 500 W
  • Maksimal belastning sparelamper (CLFi): 350 W
  • Maksimal belastning LED lamper 230 V: 350 W
  • Maksimal kompensationskapacitet: 140 µF
  • Maksimal indkoblingsstrøm: 165 A/20 ms – 800 A/200 µs
  • Dimensioner (HxBxD): 100 x 100 x 136.4 mm
  • Kaplingsklasse: IP54
  • Beskyttelsesklasse: Klasse I enhed
  • Godkendelse: CE

Tilbehør

list 0
Favoritter