Vilkår og betingelser for brug af webstedet

Version 2.0 gældende fra 1. marts 2018

Dette websted leveres af Niko NV med hjemsted på adressen 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, Belgien, med momsnummer/firmanummer 0405.045.670, telefon + 32 3 778 90 00, e-mail info@niko.eu (herefter benævnt "Niko" eller "vi").

Adgangen til og brugen af dette websted er underlagt følgende vilkår og betingelser.

1. Generelle oplysninger

Din adgang til og brug af dette websted betragtes som din accept af disse vilkår og betingelser. Du må ikke søge adgang til eller bruge dette websted, hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser.

2. Indhold af webstedet

Indholdet af dette websted er samlet med største omhu. Alle oplysninger, navne, illustrationer, fotos, logoer, ikoner osv., der er tilgængelige på eller via dette websted (i det følgende benævnt "oplysningerne") leveres dog uden nogen forpligtelse. Der gives ingen garanti, enten udtrykkelig eller stiltiende, angående anvendeligheden, rigtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne på webstedet. Ligeledes kan det ikke garanteres, at dette websted eller den server, på hvilken det stilles til rådighed, er fri for computervirus, uanset de bestræbelser, der er foretaget i denne henseende. Operatøren af dette websted kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen form for skade, det være sig direkte eller indirekte, som følge af brugen af oplysninger på webstedet eller manglende evne til at få adgang til webstedet.

Oplysningerne på dette websted kan indeholde unøjagtigheder og kan til enhver tid rettes, korrigeres og/eller ændres uden forudgående varsel.

3. Links

Dette websted kan indeholde links eller henvisninger til websteder tilhørende tredjepart. Vi kan ikke holdes ansvarlig for de oplysninger, der indhentes via sådanne links eller henvisninger.

4. Brugerens forpligtelser

Ved at søge adgang til eller bruge webstedet forpligter du dig udtrykkeligt til at undlade at:

  • Forstyrre vores websteds optimale funktion og sikkerhed, f.eks. ved hjælp af virus eller andre skadelige filer eller data, eller ved at opnå adgang til filer eller data, hvortil du normalt ikke har adgang.
  • Supplere, ændre, erstatte eller rette eventuelle oplysninger, der er vist på dette websted, enten helt eller delvist.
  • Bruge webstedet til ulovlige eller skadelige formål.

5. Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Oplysningerne, herunder alle redaktionelle materialer, tekster, billeder, illustrationer, tegninger og andet grafisk materiale, navne, logoer, software, varemærker og andre mærker, der gøres tilgængelig via webstedet, tilhører os eller vores tilknyttede virksomheder eller samarbejdspartnere. Disse oplysninger er beskyttet af copyright, databaserettigheder, varemærkerettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Oplysningerne må kun anvendes til personlig, ikke-kommerciel brug. Du accepterer ikke at reproducere, distribuere eller dele oplysningerne med tredjeparter, uanset om det er med henblik på at opnå fortjeneste, uden vores forudgående udtrykkelige skriftlige tilladelse. Intet på dette websted kan fortolkes som en udtrykkelig eller stiltiende licens til at bruge nogen intellektuel ejendomsret, medmindre og kun i det omfang det er defineret i de aktuelle vilkår og betingelser.

6. Kommentarer og meddelelser

Alle oplysninger, du giver i forbindelse med brugen af webstedet (via post, e-mail eller på anden måde) kan ikke betragtes som fortrolige oplysninger. Sådanne oplysninger vil ikke blive behandlet fortroligt, og der accepteres ikke noget ansvar i tilfælde af brug eller videregivelse heraf. Alle oplysninger, som du udsender via webstedet, bliver i det omfang, det er tilladt ifølge lovgivningen, vores eksklusive ejendom og kan bruges til ethvert formål, det være sig kommercielt eller på anden måde, uden kompensation.

7. Beskyttelse af personoplysninger og brug af cookies

Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik, for så vidt det er relevant. Dette websted anvender cookies i overensstemmelse med vores politik for brug af cookies.

8. Lovvalg og værneting

Disse vilkår er udelukkende underlagt belgisk lovgivning. Tvister som følge af disse vilkår eller brugen af webstedet er udelukkende underlagt de kompetente domstole i Dendermonde, Belgien, uden at dette berører rettigheder, du måtte have som forbruger i EU, til at anlægge sag i overensstemmelse med de obligatoriske love på din hjemstedsadresse inden for EU.