Home Løsninger Vaerd at vide om lysstyring Energioptimering ved manuel styring

Ny funktion i DALI-sensorer giver optimal kombination af brugerstyring og energioptimering. Traditionelt bliver dagslysstyringen sat ud af kraft, når brugeren manuelt styrer lyset i et lokale. DALI-sensorerne fra Niko giver nu også mulighed for energioptimeret dagslysstyring, når brugeren manuelt styrer lyset.

De fleste installationer med dagslysstyring giver mulighed for, at brugeren manuelt kan styre lyset via tryk eller potentiometer. Det betyder, at dagslysstyringen bliver sat ud af kraft, og lysniveauet bliver ens i alle dagslyszoner, uden hensyn til om der allerede er tilstrækkeligt dagslys (fig. A). Man kan derfor risikere, at brugeren tidligt på dagen manuelt indstiller et lysniveau, som forbliver uændret, indtil lokalet forlades sidst på eftermiddagen. Reelt betyder det, at installationen dagen igennem ikke er energioptimeret via dagslysstyringen, og man får dermed et unødvendigt højt energiforbrug.

Manuel lysstyring med energioptimering Ny funktion i DALI-sensorerne giver mulighed for energioptimering, også når brugeren manuelt indstiller lyset. Dagslysstyringen, og derved energioptimeringen, fortsætter med udgangspunkt i det lysniveau, som bruger manuelt har indstillet (fig. B). Først når lokalet forlades, eller ved aktivt tryk, vil dagslysstyringen vende tilbage og følge det LUX-niveau, som installationen er konfigureret med som standard.

Find funktionen i appen

Den nye funktion kaldes "Bruger-defineret luxindstilling" og aktiveres via appen Niko Sensor Tool under menuen: Tilpas konfiguration/Avancerede indstillinger/Bruger-defineret luxindstilling. Funktionen er tilgængelig på nye DALI-sensorer fra Niko.

Fig. A Traditionel manuel styring af lys = Overstyring af dagslysstyring

 

 

Fig. B Manuel styring af lys med energioptimeret dagslysstyring.