! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko-adgangskontrol - Hvad skal jeg kontrollere, hvis min adgangskontrolinstallation ikke fungerer korrekt?

Nedenfor finder du en række indsatspunkter og tips, som du kan bruge til at gennemgå dit system og registrere eventuelle fejl.

 • Skift fra 2-trådet (a og b) til tretrådet (a, b og P) til dørtelefonanlæg, eller fra 5-tråds til 6-tråds kabler til videosamtaleanlæg. Tilret jumperne.
 • Kontrollér alle forbindelser (a, b, P, M, V1, V2), og tag højde for polariteten. Kontrollér samtidigt for tabte forbindelser.
 • Mål spændingen på terminalerne på de interne og eksterne enheder. Gentag om nødvendigt denne proces med strømforsyningen, efter du har afbrudt alle ledninger.
 • De korrekte spændingsværdier er:
  • Mellem terminal a og b (a = +): ± 24 Vdc
  • Mellem terminal b og P (P = +): ± 26 Vdc
 • Vi anbefaler at måle ved terminalen i stedet for på skruehovedet.
 • Tryk på trykknappen for at kontrollere, om den eksterne enhed aktiverer et lydsignal.
 • Kontrollér, om alle jumpere eller DIP-switche er placeret korrekt på skærmene, splitterne og videomodtagerne.
 • Kontrollér, om skærmen er sluttet korrekt til fastgørelsespladen.
 • Hvis du kombinerer en busstrømforsyning og en strømforsyning med jævnstrøm:
  • Brug den positive terminal på strømforsyningen med jævnstrøm og ikke P-terminalen på busstrømforsyningen.
  • Læg en brodannende ledning mellem den negative terminal på strømforsyningen med jævnstrøm og terminalen b på busstrømforsyningen.
 • Anvend dobbelte ledninger fra terminal P og M i tilfælde af større afstande og/eller mindre ledningsdiametre. På den måde er du forberedt i tilfælde af et spændingsfald.
 • Programmér manuelt en håndfri enhed på trykknappens første hukommelsesplacering. Umiddelbart efter at højttalerknappen slippes, trykker en anden person på ringeklokken. Du kan også foretage en programmering med serviceenheden.
 • Test din installation ved at placere et separat kabel mellem kameraet og skærmen.
 • Test installationen ved at slutte skærmen direkte til den eksterne enhed.
 • Tag røret af på den interne enhed, og kontrollér, om der lyser en grøn LED-indikator på den interne enhed, og om du hører støj fra gaden.
 • Brug et skærmet parsnoet kabel for at opnå en bedre billedkvalitet.
 • Den eksterne videoenhed har en M-terminal:
  • Hvis du tilslutter den eksterne enhed med et 6-tråds system: slut terminal M til den negative terminal på strømforsyningen til jævnstrøm.
  • Hvis du tilslutter den eksterne enhed i et 5-tråds system og/eller bruger den kombineret med en videostrømforsyning: læg en brodannende ledning mellem terminal b og M i den eksterne enhed eller ved strømforsyningen.
  • I begge tilfælde sættes terminal G til jord: forbind terminal G med terminal 9 på strømforsyningen til jævnstrøm eller med jordslutningen i el-tavlen.
 • Indstil potentiometrene til minimum, og reguler derefter begge potentiometre ensartet til en højere volumen. Skru lidt ned for potentiometrene i tilfælde af lydforstyrrelser, resonans og høje fløjtetoner.
 • I tilfælde af elektromagnetiske forstyrrelser fra ledninger i nærheden skal du afbryde disse kredsløb midlertidigt.